POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - uredbe i zaključci - propisi bilježnički hrvatska ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Temeljem članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. lipnja 1992. godine donijela je

UREDBU
o dopunama Uredbe o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu

Članak 1.
U Uredbi o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", broj 24/92 i 32/92) u članku 10. iza riječi "odredbe članka" dodaje se " 15".

Članak 2.
Iza članka 10. dodaju se novi članci 10a, 10b. i 10c, koji glase:
"Članak 10a.
Kupnja, prodaja i pozajmljivanje deviza između domaćih osoba i između domaćih osoba i stranih osoba u Republici Hrvetskoj je zabranjena izvan jedinstvenog deviznog tržišta.
Članak 10b.
Narodna banka Hrvatske propisuje način obavljanja mjenjačkih poslova iz članka 64a. stavak 1. Zakona o deviznom poslovanju.
Članak 10c.
Odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi, koja za poduzeće ili za drugu pravnu osobu kupuje, prodaje ili pozajmljuje devize izvan jedinstvenog deviznog tržišta, kaznit će se zatvorom od šest mjeseci do tri godine".

Članak 3.
U članku II. u stavku 1. dodaju se nove točke 6) i 7) koje glase:
"6) ako obavlja kupnju, prodaju i pozajmljivanje deviza suprotno odredbi iz članka 10a. ove uredbe,
7) ako obavlja mjenjačke poslove suprotno odredbi iz članka 10b. ove uredbe".
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Za privredni prijestup iz stavka 1. točka 6. ovog članka, osim novčane kazne izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, što su bili upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje privrednog prijestupa ili što su nastali izvršenjem privrednog prijestupa".

Članak 4.
U članku 12. stavku 1. dodaju se nove točke 5) i 6) koje glase:
"5) ako obavlja kupnju, prodaju i pozajmljivanje deviza suprotno odredbi iz članka 10a ove uredbe,
6) ako obavlja mjenjačke poslove suprotno odredbi iz članka 10b. ove uredbe".
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Za prekršaj iz stavka 1. točka 5. ovoga članka, osim novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, što su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili što su nastali izvršenjem prekršaja. Uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja samostalne djelatnosti od tri mjeseca do jedne
godine".

Članak 5.
Iza članka 12. dodaje se novi članak 12a. koji glasi:
"Članak 12a.
Novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj domaća fizička osoba, osim fizičkih osoba iz članka 12. ove uredbe, ako obavlja kupnju, prodaju i pozajmljivanje deviza suprotno odredbi iz članka 10a. ove uredbe.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, osim novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta što su upotrijebljeni ili su biti namijenjeni za izvršenje prekršaja ili što su nastali izvršenjem prekršaja. Predmeti se mogu oduzeti i ako nisu vlasništvo počinitelja prekršaja.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka mogu se djelomično oduzeti predmeti što su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni izvršenju prekršaja ili što su nastali izvršenjem prekršaja, ako pobude ili druge okolnosti uz koje je prekršaj izvršen ukazuju na to da nije opravdano da se predmet oduzme u cijelosti.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka izreći će se mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja".

Članak 7.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-01/91-01/42
Urbroj: 5030112-92-4
Zagreb, 24. lipnja 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti