POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravilnici i zakoni - odluku o obveznicima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), a u svezi sa člankom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 55/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je
UREDBU
o Uređu za odnose s javnošću
Članak 1.
Ovom uredbom uređuju se djelokrug i način rada, te druga pitanja od značaja za rad Ureda za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured).
Članak 2.
Ured priopćava javnosti informacije o radu Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada). neposredno ili posredstvom tiska i drugih sredstava javnog informiranja, vodi dokumentaciju o radu Vlade kojoj se odnosi na informiranje javnosti, te obavlja druge poslove koje mu u okviru njegovog djelokruga povjeri Vlada.
Članak 3.
Poslovi Ureda utvrđuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda donosi predstojnik uz suglasnost Vlade.
Članak 4.
Radom Ureda rukovodi predstojnik, kojeg imenuje i razrješava od dužnosti Vlada. Predstojnik je za rad odgovoran Vladi. Predstojnik ima prava i dužnosti dužnosnika organa državne uprave u odnosu na Ured.
Članak 5.
Predstojnik Ureda donijet će pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.
Članak 6.
Djelatnici Ministarstva informiranja zatečeni u radnom odnosu na dan stupanja na snagu ove uredbe na poslovima iz članka 2. ove uredbe nastavljaju s radom u Uredu. Na djelatnike iz stavka 1. ovog članka koji ne budu raspoređeni na poslove i zadatke utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda primijenit će se odredbe članka 381. do 364. Zakona o upravi.
Članak 7.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnin novinama".
Klasa: 008-02/92-01/05
Urbroj: 5030115-92-2
Zagreb, 2. listopada 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti