POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - besplatni izvod - koeficijenti porasta cijena ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. srpnja 1992. godine donijela je
UREDBU
o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991.
Članak 1.
Osoba kojoj je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991, a do toga dana nije ostvarila prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, može ta prava ostvariti ako ispunjava uvjete za stjecanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja prema odredbama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika ("Narodne novine", br. 53/91, 73/91 i 18/92) i uz uvjete:
- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske;
- da ima hrvatsko državljanstvo;
- da se stavila na raspolaganje oružanim snagama Republike Hrvatske do 31. prosinca 1991.; - da protiv nje nadležno tijelo državne vlasti nije pokrenulo postupak zbog poduzimanja ili pripremanja kažnjivih djela ili propuštene činidbe propisane u glavi XX. Krivičnog zakona Republike Hrvatške.
Članak 2.
Osobi koja ispunjava uvjete za stjecanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja u smislu članka 1. ove uredbe; pravo pripada i određuje se isplata akontacije počevši od 1. siječnja 1992.
Članak 3.
Akontacija mirovine određena prema članku 2. ove uredbe isplaćivat će se u visini 50% od svote mirovine koja bi pripadala za mjesec prosinac 1991., ali najviše do iznosa dvije prosječne plaće u Republici Hrvatskoj za zadnje tromjesečje. Akontacija mirovine iz stavka 1. ovoga članka ne može mjesečno iznositi više od svote najviše starosne mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 2/87, 34/89. 57/89, 40/90 i 9/91 - skračeno: Zakon); ni manje od granične svote najmanjeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu. Osobi iz članka 1. ove uredbe koja nema dokaze prema kojima se može utvrditi akontaćija mirovine u smislu stavka 1. ovoga članka. odredit će se akontacija mirovine u svoti od 8.770.- HRD mjesečno. Akontacija drugih novčanih primanja (doplatak za pomoć i njegu i novčana naknada za tjelesno oštećenje) odredit će se u svoti koja bi pripadala za mjesec prosinac 1991, ali najviše u svoti koja je pripadala korisnicima tih prava u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond radnika). Usklađivanje akontacija mirovina i drugih novčanih primanja obavljat će se u skladu sa Zakonom i općim aktom Republičkog fonda radnika.
Članak 4.
Poslove provedbe ove uredbe obavljat će Republički fond radnika. u postupku i na način utvrđen Zakonom.
Članak 5.
Sredstva za provedbu ove uredbe osiguravaju se u Republičkom fondu radnika.
Članak 6.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 140-01/92-01/13
Urbroj : 5030104-92-1
Zagreb, 23. srpnja 1992.
predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti