POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - uredbe i sporazumi - pravilnik o hidrantskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. točke 19. i članka 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 75. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službeni list", broj 63/89), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 24. lipnja 1992. godine donijela je

UREDBU
o načinu uvoza i izvoza određene robe

Članak 1.
Uvoz i izvoz proizvoda iz slijedećih tarifnih brojeva Carinske tarife:
09.01 Kava, pržena ili nepržena ili bez kofeina; kavine ljuske i opna; zamjene kave koje sadrže kavu bilo u kojem postotku
22.08 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje od 80% obujma; rakije, likeri i ostala alkoholna pića; složeni alkoholni proizvodi za proizvodnju pića
24.01 Duhan, sirovi ili nepreradeni; duhanski otpaci
24.02 Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana i zamjene duhana
24.03 Ostali prerađeni duhan i proizvodi zamjene duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski ekstrakti i sokovi
glava 71. Prirodni i kultivirani biseri, drago i poludrago kamenje, plemenite kovine, metali platirani plemenitim kovinama i proizvodi od njih; imitacije nakita; kovani novac
mogu obavljati poduzeća upisana u sudski registar za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa, koja odredi ministar trgovine. uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra financija.

Članak 2.
Novčanom kaznom od 90.000 do 450.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna osoba ako postupi protivno odredbi članka 1. ove uredbe.
Za radnju iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 hrvatskih dinara.

Članak 3.
Novčanom kaznom od 50.000 do 300.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja za obavljanje svoje gospodarske ili druge djelatnosti nije osnovala radnju ili poljoprivredno gospodarstvo sa svojstvom pravne osobe, ako postupi protivno odredbi članka 1. ove uredbe.

Članak 4.
Za radnje iz članka 2. i 3. ove uredbe, uz novčanu kaznu, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja robe i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem privrednog prijestupa odnosno prekršaja.

Članak 5.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-02/92-01/06
Urbroj: 5030112-92-2
Zagreb, 24. lipnja 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti