POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravilnici i zakoni - naredba o mjerilima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim željeznicama
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim željeznicama, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. ožujka 1992, Vijeća općina 26. ožujka 1992. i Društveno-političkog vijeća 26. ožujka 1992.
Broj : PA4-9/ 1-92.
Zagreb, 31. ožujka 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tudman, v. rZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim željeznicama
Članak 1.
U Zakonu o hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", br. 42/90. i 61/91.), u članku 1. stavku 3. i 4. riječi: "HŽP - Hrvatsko željezničko poduzeće", zamjenjuju se riječima: "HŽ - Hrvatske željeznice,". lza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: "HŽ - Hrvatske željeznice imaju znak u čijem središtu je grb Republike Hrvatske. Ostala obilježja znaka utvrđuju se u skladu sa Statutom javnog poduzeća.".
Članak 2.
U članku 8. stavku 1. pod b) točka 1. mijenja se i glasi: "1. srednjoročni plan održavanja željezničke infrastrukture; 2. godišnje programe razvoja i održavanja željezničke infrastrukture;", Dosadašnja točka 2. postaje točka 3. Iza točke c) dodaje se nova točka d), koja glasi: "d) donosi uz suglasnost ministra prometa i veza: 1. opće akte za provedbu Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu.",
Clanak 3.
U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi: "Nadzor nad zakonitošću rada HŽ-Hrvatskih željeznica obavlja Ministarstvo prometa i veza.".
Članak 4.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 341-01/92-01/02
Zagreb, 26. ožujka 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti