POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - besplatne objave - zakon o sigurnosnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91) ministar unutarnjih poslova propisuje
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu i načinu vodenja evidencije o hrvatskom državljanstvu
Članak 1.
U Pravilniku o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", br. 54/91) u članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Knjiga državljana veličine je 29,5 x42 cm."
St.avak 2. i 3. koji postaju stavak 3. i 4. mijenjaju se i glase:
"Knjiga državljana sadrži 200 stranica, a unutarnje stranice određene su rednim brojevima.
Knjiga državljana uvezuje se u tvrdi uvez u platno. Na prednjoj strani korica u gornjem središnjem dijelu otiskan je hrvatski grb. Ispod grba otiskane su u zlatnoj boji rijeći: "Republika Hrvatska", ispod kojih su u sredini korica otiskane rijeći: "Knjiga državljana.
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"Unutarnja stranica podijeljena je u 11 rubrika u koje se unose slijedeći podaci: redni broj; prezime i ime; datum, mjesto i općina i država rođenja; jedinstveni matični broj građanina: prezime i ime roditelja; prebivalište; osnov upisa; datum upisa; osnov brisanja; datum brisanja i primjedbe."
Članak 2.
U članku 11. stavku 2. riječi: "Obrascu 2 koji je otiskan" mijenjaju se riječima: "Obrascu 2a i 2b koji su otiskani", a riječ: "čini" riječju: "čine".
Iza stavka 2. dodaju se tri nova stavka koja glase: "Obrazac 2a i 2b veličine su 21 x29,5 cm.
Obrazac 2a i 2b tiska se s likovnim rješenjem stilizirane zaštitne vinjete otisnute u crvenoj boji na njegovim rubnicima. Unutar rubnika vinjete otiskan je hrvatski pleter u plavoj boji. U pleteru su interpolirani posebno izvedeni dijelovi pletera u žutoj i crvenoj boji.
U gornjem središnjem dijelu Obrasca 2a i 2b neposredno ispod gornjeg rubnika vinjete, otiskan je hrvatski grb u boji. Ispod grba otiskane su riječi: "REPUBLIKA HRVATSKA", ispod kojih je otiskan u zlatnoj boji natpis: "DOMOVNICA", ispod kojeg su otiskane riječi: "kojom se dokazuje da je" i ispod kojih riječi se upisuju osobni podaci hrvatskoga državljanina i to: u prvom redu - ime i prezime, u drugom redu jedinstveni matični broj građanina te dan, mjesec i godina rođenja; u trećem redu - mjesto, općina i država rođenja, a u četvrtom redu - podaci o prebivalištu. Ispod prostora označenog za upisivanje navedenih podataka otiskane su na Obrascu 2a riječi: "HRVATSKI DRŽAVLJANIN", a na Obrascu 2b riječi: "HRVATSKA DRŽAVLJANKA" ispod kojih se upisuju podaci o matičnom uredu općine te stranica i redni broj knjige državljana u kojoj su upisani podaci o državljanstvu. Ispod prostora označenog za upisivanje navedenih podataka na lijevoj strani obrasca 2a i 2b upisuje se klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj te mjesto i dan izdavanja domovnice, dočim se s desne strane u razini prostora za upisivanje datuma izdavanja, nalazi prostor za potpis službene osobe."
Članak 3.
Obrazac 2a i 2b otiskani uz ovaj Pravilnik čine sastavni dio Pravilnika o obrascu i načina vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", br. 54/91).
Obrazac 2 otiskan uz Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvratskom državljanstvu prestaje vrijediti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-53-126/1-92
Zagreb, 8. siječnja 1992.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Veklć, v. r.Obrazac 2a
_ ___________________________REPUBLIKA HRVATSKADOMOVNICA

kojom se dokazuje da je


_ ________________
(ime i prezime)

JMBG__________________rođen_______________________________________
(dan,mjesec,godina)

u_ ________________
(mjesto,općina,država)

s prebivalištem u_ ___
(država,mjesto,adresa)


HRVATSKI DRŽAVLJANIN


Podaci o državljanstvu upisani su u knjigu državljana matičnog ureda

____________________općine____________________________


na stranici________pod red. br. _________

Klasa:

Urbroj:
M.P.
U _______________________
Potpis službene osobe
Dana
_ ___________________________Obrazac 2b
_ ___________________________


REPUBLIKA HRVATSKADOMOVNICA

kojom se dokazuje da je


_ ________________
(ime i prezime)

JMBG__________________rođen_______________________________________
(dan,mjesec,godina)

u_ ________________
(mjesto,općina,država)

s prebivalištem u_ ___
(država,mjesto,adresa)


HRVATSKA DRŽAVLJANKA


Podaci o državljanstvu upisani su u knjigu državljana matičnog ureda

____________________općine____________________________


na stranici________pod red. br. _________

Klasa:

Urbroj:
M.P.
U _______________________
Potpis službene osobe
Dana

_ ___________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti