POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - besplatne informacije - uvjeti kreditiranja infrastrukturnih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike, odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine" broj 53/90), a povodom prijedloga Grada Zagreba - Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze - Područnog odjela Črnomerec, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. siječnja 1992. donijela
ODLUKU
o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Grad Zagreb, Ilica 176
I.
Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja:
- dio z.k. br. 503/1 površine 95,4 čhv, upisane u z.k. ul. br. 629 k. o. Grad Zagreb, pod oznakom kuća POP br. 2071, dvorište, 2 zgrade, 3 zida u Ilici broj 176 i
- dio z. k. č. br. 503/2 površine 112,9 čhv, upisane u z.k ul. br. 162 k. o. Grad Zagreb, pod oznakom građevinsko zemljište (prema novoj izmjeri k. č. 3473 i k. č. 3474 k. o. Črnomerec),
kao općenarodna imovina, a temeljem rješenja br. K 448/45 od 26. srpnja 1948. godine i broj K 61/47 od 14. studenog 1953. godine kojima su navedene nekretnine konfiscirane ranijim vlasnicima Janku Matku i Sabriji Prokiću, sukladno Zakonu o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije od 9. lipnja 1945. godine ("Službeni list FNRJ" broj B1/46).
II.
Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se radi formiranja novih zkč. br. 503/1, površine 254,4 čhv i zkč. br. 502/1, površine 248,3 čhv, u k. o. Grad Zagreb,za izgradnju stambenih objekata s lokalima i skloništem osnovne zaštite u Zagrebu, Ilica 172 -176.
III.
Parcele iz točke II. ove Odluke formirat će se prema parcelacionom elaboratu RN br. 1043/88 izrađenom i ovjerenom od Zavoda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, a na temelju uvjerenja o uvjetima uređenja prostora ranijeg Komiteta za građevinarstvo, komunalne i stambene poslove općine Črnomerec, klasa 350-04/88-02/19 od 10. svibnja 1988. godine.
IV.
Utvrđuje se da je Grad Zagreb osigurao druge nekretnine kao oblik nadoknade za nekretnine iz točke I. ove Odluke, i to pet zamjenskih stanova dodijeljenih stanarima zgrade u Ilici 178, a prema zaključku Izvršnog vijeća Skupštine Grada Zagreba, klasa 940-01/91-01/1956. od 24. listopada 1991. godine.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/91-01/01
Urbroj : 5030119-92-75
Zagreb, 21. siječnja 1992.
Potpredsjednik
dr. Milan Ramljak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti