POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - uredbe i drugi pravni akti - ispravak ustava republike ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91 i 9/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. lipnja 1992. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj

I.
U Odluci o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 73/91) u točki II. stavak 2. briše se.

II.
Iza točke XIX. dodaje se točka XIXa. koja glasi, i to kao posebni stavak točke II:
"Počasni konzuli uživaju olakšice iz ove odluke koje se odnose na oslobođenje od plaćanja carine kod uvoza predmeta koji služe za službene potrebe navedene u članku 62. Konvencije o konzularnim odnosima, kod uvoza žestokih pića i cigareta u polovici količine predviđene za šefa predstavništva.
Počasni konzuli su također ovlašteni nabaviti benzin i diesel gorivo po tržišnoj cijeni umanjenoj za iznos poreza na promet u polovici količine predviđene za šefa predstavništva".
Olakšice iz stavka 1. i stavka 2. ove točke primjenjivat će se ukoliko dvostranim ugovorom nije drugačije riješeno.

III.
Iza točke XXI. dodaje se točka XXIa. i to kao posebni stavak točke III. koja glasi:
"Pripadnici Europske promatračke misije, UNPROFOR-a, organizacije Crvenog križa i drugih stranih humanitarnih organizacija uživaju olakšice iz ove odlilke koje se odnose na oslobođenje od plaćanja carine kod uvoza predmeta koji služe za njihove službene potrebe.
Subjekti iz stavka 1. ove točke ovlašteni su nabaviti predmete koji im služe za njihove službene potrebe po prodajnoj cijeni umanjenoj za iznos poreza na promet.
Narudžbu proizvođaću ili trgovcu za uvoz i nabavu predmeta iz stavka 1. i 2. ove točke podnosi komanda Europske promatračke misije, Centralna komanda UNPROFOR, odnosno rukovoditelj predstavništva Crvenog križa ili druge strane humanitarne organizacije uz potvrdu koju izdaje Ured za opće poslove i protokol Republike Hrvatske
- Republički protokol".

IV.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/92-01/04
Urbroj: 5030116-92-2
Zagreb, 19. lipnja 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti