POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - baze propisa - pravilnik reda danice ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspoleganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike, odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90), a povodom prijedloga Grada Zagreba - Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove promet i veze - Područnog odjela Črnomerec, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. siječnja 1992. donijela
ODLUKU
o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Grad Zagreb, Ilica 109 - 111
I.
Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja:
- z. k. č. br. 5177 površine 21,1 čhv (7B m2) upisana u z. k. ul. br. 3474 k. o. Grad Zagreb- pod oznakom kuća POP br. 1873 u Ilici 111 i
- dio z. k. č. br. 5175/1 površine 380,9 čhv (1370 m2) upisane u z.k. ul. br. 3474 k. o. Grad Zagreb- pod oznakom kuća POP br.1874, gospodarske zgrade, dvorište i vrt u Ilici 109 (prema novoj izmjeri k. č. br. 3732, 3734, 3735 i 3736 sve k. o. Črnomerec) kao općenarodna imovina, a temeljem rješenja br. K2205/53 od 5. listopada 1953. godine, o konfiskaciji 1/3 navedenih nekretnina ranije vlasnice Nade Alajbegović, r. Ferković, sukladno Zakonu o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije od 9. lipnja 1945. godine ("Službeni list FNRJ", br. 61/46, te rješenja br. 02-12067/1-59 od 12. srpnja 1959. i br. KN-1870/59 od 12. svibnja 1960. godine, o nacionalizaciji 2/3 tih nekretnina ranijih vlasnika Blanke Ferković i Marijana Ferkovića, sukladno Zakonu o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinshog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).
II.
Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se radi formiranja nove kč. br. 3734 k. o. Črnomerec, površine 1446 m2, za izgrednju stambeno-poslovnog objekta Ilica 109 -111 u Zagrebu.
III.
Parcele iz točke II. ove Odluke formirat će se prema parcelacionom elaboratu RN br.1140/90 izrađenom i ovjerenom po Zavodu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, a na temelju uvjerenja o uvjetima uređenja prostora ranijeg Komiteta za građevinarstvo, komunalne i stambene poslove općine Črnomerec, klasa 350-05/89- 01/523 od 15. siječnja 1990. godine.
IV.
Utvrđuje se da je Grad Zagreb osigurao druge nekretnine kao oblik nadoknade za nekretnine iz točke I. ove Odluke, i to 14 zamjenskih stanova u Zagrebu, objekt K6-2 "Vrapče", IIica 157, a preme zaključku Izvršnog vijeća Skupštine Grada Zagreba, klasa 944-01/91-01/138 od 24. listopada 1991. godine.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/91-01/01
Urbroj : 5030119-92-71
Zagreb, 21. siječnja 1992.
Potpredsjednik
dr. Milan Ramljak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti