POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - upravna praksa - zakon o pripadnosti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. točke 2. i članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine"; broj 53/91, 73/91 i 29/92) i članka 2. Zakona o mjerama ograničenja tržišta i slobodnog prometa robe i usluga od interesa za cijelu zemlju ("Službeni list", br. 28/75, 54/86 i 73/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. lipnja 1992. godine donijela je

ODLUKU
o ograničenju izvoza određenih proizvoda

I.
Radi otklanjanja poremećaja na domaćem tržištu privremeno se ogrančava izvoz proizvoda izsljedećih tarifnih brojeva odnosno tarifnih oznaka Carinske tarife:

_ _____________________________
Tarifni Tarifna Imenovanje
broj oznaka
_ _____________________________
27.10 2710.031 - plinska dizelska goriva
2710.032 - plinska loživa ulja
2710.039 - ostala plinska ulja
41.01 Sirove, krupne i sitne govede kože i kože kopitara (svježe ili soljene,
sušene, lužene, piklane ili drugačije konzervirane ali neuštavljene, niti pergamentno
obrađene, niti dalje obrađivane), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane
41.03 4103.90 - ostale
41.04 4104.101 - nedovršene
4104.211 - nedovršene
4104.221 - nedovršene
4104.291 - nedovršene
4104.391 - nedovršene
41.07 4107.101 - nedovršene
44.01 4401.10 - Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima
44.03 4403.202 - trupci za rezanje i furnir od ostalih četinjača
4403.203 - celulozno drvo četinjača
4403.204 - stupovi za vodovode, neimpregnirani
4403.911 - hrastovi trupci za rezanje i furnir (Quercus spp)
4403.921 - bukovi trupci za rezanje i furnir (Fagus spp)
4403.922 - celulozno drvo bukve
4403.991 - trupci za rezanje od ostalih tvrdih listača
4403.992 - celulozno drvo ostalih tvrdih listaća
4403.993 - trupci za rezanje i furnir od topole
4403.994 - celulozno drvo od topole
4403.995 - trupci za rezanje i furnir od ostalih mekih listača
4403.996 - celulozno drvo od ostalih mekih listača
4403.999 - ostalo
44.07 4407.109 - obrađeno drvo ostalih četinjača
4407.91 - hrastovo, obrađeno drvo
4407.92 - bukovo, obrađeno drvo
4407.991 - jasenovo, obrađeno drvo
4407.992 - topolino, obrađeno drvo
4407.999 - ostalo, obrađeno drvo tvrdih listača
72.04 7204.10 - Otpaci i ostaci od ljevanog željeza
7204.30 - Otpaci i ostaci od kositrenog željeza ili čelika
7204.4 - Ostali Otpaci i ostaci
7204.50 - Otpadni ingoti, slabovi i dr. za pretapanje
74.04 7404.00 - Otpaci i ostaci, bakreni
76.02 7602.00 - Otpaci i ostaci, od aluminija
78.02 7802.00 - Otpaci i ostaci, olovni
79.02 7902.00 - Otpaci i ostaci, od cinka
80.02 8002.00 - Otpaci i ostaci, od kositra
_ _____________________________
Iznimno, proizvode iz stavka 1. ove točke, poduzeća i druge pravne osobe mogu izvoziti samo uz odobrenje ministra trgovine.

II.
Ograničenje izvoza odnosi se i na samostalne privrednike koji se bave proizvodnjom odnosno prometom proizvoda iz točke I. ove odluke.

III.
Odobrenje za izvoz određenih količina proizvoda iz točke I. ove odluke izdaje ministar trgovine, na piseni zahtjev poduzeća, druge pravne i fizičke osobe uz mišljenje mjerodavnog ministra.

IV.
Mjera iz točke I. ove odluke ne odnosi se na izvoz koji za vlastite potrebe u krajnjoj potrošnji obavljaju državljani Republike Hrvatske nastanjeni izvan Hrvatske i strani državljani.
Uputstvo za provedbu odredbe stavka 1. ove točke donijet će Ministarstvo financija.

V.
Izvozni kontingenti izdati do stupanja na snagu ove odluke važe do 30. lipnja 1992. godine.

VI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-02/92-01/06
Urbroj: 5030116-92-2
Zagreb, 22. lipnja 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti