POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - baze propisa - rješenje društvu hrvatska ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Temeljem članka 21. stavak 1. Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala ("Službeni list SFRJ", br. 59/81, 59/86 i 20/89) i Zakona o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91), direktor Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, donosi
NAREDBU
o znaku proizvodača

 1. Ovom Naredbom propisuje se znak proizvodača, kojim mora biti obilježen predmet od plemenite kovine (slitine) proizveden u Republici Hrvatskoj.
 2. Republički zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) neće primati na ispitivanje i žigosanje predmete od plemenitih kovina (slitina) izrađene u Republici Hrvatskoj na kojima nije utisnut znak proizvodača.
 3. Matrice proizvodača i otisak žiga znaka proizvodača čuva Zavod.
 4. Znak proizvodača izrađuje se u obliku žiga i sastoji se od broja urezanog unutar jednog od petnaest oblika znakova.
 5. U određeni oblik znaka unose se brojevi od 01 do 99. Iza brojeva 06, 08, 09, 60, 66, 68, 69, 80, 86, 89, 80, 96, 98 i 99 stavlja se točka.
 6. Oblici znaka proizvodača su slijedeći:
 7. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
 8. Svaki oblik znaka proizvodača iz stavka 2. ove točke označen je rimskim brojevima od jedan do petnaest.
 9. Osnovni oblik znaka proizvodača je pravokutnik veličine 1,25 mm x 0,8 mm. Drugi oblici izvedeni su od osnovnog oblika znaka proizvodača.
 10. Na predmet od plemenite kovine može se utisnuti samo jedan, znak proizvodača.
 11. Proizvodač predmeta od plemenitih kovina mora o prestanku proizvodnje predmeta od plemenitih kovina obavijestiti Zavod i vratiti žig znaka proizvodača.
 12. Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje vrijediti Naredba o obliku znaka proizvodača ("Služeni list SFRJ", br. 30/82 i 68/82).
 13. Proizvodači su dužni zatražiti zamjenu žiga u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe. Žig znaka proizvodaća izdat do stupanja na snagu ove Naredbe vrijedi do izdavanja žiga u smislu odredaba ove Naredbe.

Proizvođač koji nije zatražio zamjenu žiga u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe, ne smije koristiti nakon tog roka žig izdat do stupanja na snagu ove Naredbe.
11. Ova Naredba stupajna snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 023-01/92-01/04
Urbroj: 533-04/92-1
Zagreb, 19. lipnja 1992.
Direktor
Aleksandar Čaklović, dlpl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti