POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - uprava u hrvatskoj - zakon o mirovinskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 403. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), a u svezi članka 17. i 39. Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinn ("Narodne novine", broj 18/92 i 33/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. lipnja 1992. godine, donijela je

UREDBU
o naknadama koje se priznaju u materijalne troškove korisnicima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu

Članak 1.
Korisnicima sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu kojima se sredstva za rad osiguravaju tim proračunom u materijalne troškove priznaje se isplata naknade troškova prehrane za vrijeme posla i naknade-troškova prijevoza na posao i s posla zaposlenim djelatnicima i dužnosnicima (u daljnjem tekstu: zaposleni).
Naknade iz prethodnog stavka ostvaruju zaposleni u visini i pod uvjetima utvrđenim ovom uredbom.
Dužnosnicima se prema ovoj uredbi smatraju osobe koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, imenuje predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republihe Hrvatske.

Članak 2.
Naknada troškova prehrane utvrđuje se u visini 25% prosječne mjesečne plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske za prethodna tri mjeseca koja je objavljena u "Narodnim novinama".
Na naknadu nemaju pravo zaposleni za vrijeme godišnjeg odmora, odsutni s posla s pravom na naknadu plaće (zbog bolovanja ili drugih opravdanih izostanaka) ili službenog putovanja za koje im pripada dnevnica.
Na naknadu imaju pravo i zaposleni s najmanje polovinom radnog vremena, kao i učenici i studenti na radnoj i praktičnoj obuci.
Naknada zaposlenima pripada za dane provedene na poslu u redovnom radnom vremenu, a isplaćuje se mjesečno unatrag u novčanoj svoti određenoj ovom uredbom.

Članak 3.
Naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se prema stvarnim troškovima prijevoza sredstvima javnog prometa.
Naknada pripada zaposlenima za dolazak na posao i odlazak s posla za udaljenost do mjesta posla preko dvije stanice u gradskom prijevozu, a ostvaruje se iz sredstava korisnika državnog proračuna kupnjom mjesečne radničke iskaznice kod javnog poduzeća koje obavlja gradski prijevoz.
Zaposleni kad koristi dio godišnjeg odmora ima pravo na karnet kartu u mjesecu prema broju radnih dana koje je odradio u tom mjesecu.

Članak 4.
Zaposlenima koji za dolazak na posao i odlazak s posla koriste prijevoz međumjesnog javnog prometa priznaje se naknada u visini cijene mjesečne odnosno pojedinačne karte ako za takav prijevoz nema mjesečne karte i potvrde o cijeni kupljene karte.
Ako zaposleni sa stanice međumjesnog javnog prometa moraju koristiti i gradski prijevoz pripada im i naknada za taj prijevoz utvrđena člankom 3. ove uredbe.
Iznimno, zaposlenima koji nemaju mogućnost korištenja međumjesnog javnog prometa (jer nije organiziran ili ga zbog prirode posla kojeg obavljaju ili trajanja radnog vremena ne mogu koristiti) priznaju se troškovi prijevoza u međumjesnom javnom prometu za odgovarajuću udaljenost prema potvrdi javnog prijevoznika pod uvjetom iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.
Korisnici državnog proračuna dostavljaju Ministarstvu financija Republike Hrvatske mjesečno izvješće o pravu zaposlenih na naknade iz ove uredbe do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
Korisnik državnog proračuna utvrđuje pravo zaposlenih na naknadu troškova prehrane za vrijeme posla prema evidenciji o prisustvu zaposlenih na poslu.
Korisnik državnog proračuna utvrđuje pravo zaposlenih na naknadu troškova prijevoza za dolazak i odlazak s posla prema adresi stanovanja zaposlenih iz osobne iskaznice ili prijave o promjeni adrese.

Članak 6.
Iznimno troškovi prijevoza za lipanj 1992. godine isplatit će se u gotovini u visini cijene mjesečne karte ili pojedinačne karte prema kriterijima iz stavka 2. članka 3. ove uredbe.

Članak 7.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. lipnja 1992 godine.

Klasa: 121-01/92-01/01
Urbroj: 5030104-92-2
Zagreb, 19. lipnja 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti