POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - baza zakona - pravilnik o smetnjama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Temeljem članka 63. stavak 2. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima ("Službeni list SFRJ", br. 9/84, 59/86, i 20/89) i Zakona o preuzimanju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički Zakon ("Narodne novine", br. 53/91), direktor Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, donosi
PRAVILNIK
o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor nad provedbom Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuje:
1. Sadržaj i oblik iskaznice osoba ovlaštenih za nadzor: a) nad održavanjem propisanih uvjeta u mjerilištima u kojima Republički zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) vrši pregled mjerila;
b) nad postupkom pregleda radnih etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila koje vrše ovlaštena mjerilišta;
c) nad ispunjavanjem uvjeta na osnovu kojih je povjeren pregled radnih etalona, referentnih tvari i mjerila ovlaštenim mjerilištima;
d) nad ispravnošću, prometom i upotrebom mjerila i upotrebom mjernih jedinica u Republici Hrvatskoj;
2. Vođenje popisa o izdatim iskaznicama.
Članak 2.
Iskaznica iz članka 1. ovoga Pravilnika pravokutnog je oblika, veličine 85 mm x 55 mm i izrađena je u polaroid tehnici ili tehici zaštitnog tiska.
Prednja strana iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrži:
- na gornjoj lijevoj strani drižavni grb Republike Hrvatske,
- desno od državnog grba ispisuje se tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, a ispod Republički zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,
- ispod državnog grba je prazan prostor za fotografiju ovlaštene osobe preko koje je u gornjem desnom kutu otisnut pečat Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo,
- desno od prostora za fotografiju ispisuje se oznaka: "ISKAZNICA OSOBE OVLAŠTENE ZA NADZOR", a ispod koje se ispisuje na prvoj crti ime, na drugoj prezime ovlaštene osobe, a na trećoj naziv ustrojbenog dijela Zavoda,
- ispod prostora za fotografiju upisuje se jedinstveni matični broj građana (JMBG).
Stražnja strana iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrži naslov "OVLAŠTENJE" ispod kojeg je otisnut tekst: "lmatelj ove iskaznice ovlašten je vršiti sve radnje u postupku pregleda i nadzora u smislu odredbi članka 62. do 73. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima".
Slijeva na stražnjoj strani iskaznice ispod gornjeg teksta je broj iskaznice prema popisu, a ispod mjesto i datum izdavanja iskaznice.
Zdesna na stražnjoj strani iskaznice je mjesto pečata i potpis ovlaštene osobe koja izdaje iskaznicu.
Članak 3.
Iskaznicu izdaje direktor Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
Članak 4.
O izdanim i vraćenim iskaznicama vodi se popis u Zavodu.
Popis iz stavka 1. ovog članka sadrži: Ime i prezime ovlaštene osobe kojoj je izdana iskaznica, naziv i sjedište ustrojbenog dijela Zavoda, broj i datum izdavanja iskaznice, te odjeljak za opaske.
Članak 5.
Iskaznica vrijedi od dana njenog izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštene osobe.
Ako ovlaštena osoba izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, mora o tome odmah pismeno obavijesti neposrednog rukovoditelja, nestanak obrazložiti, te iskaznicu proglasiti nevažećom u "Narodnim novinama".
Na temelju potvrde o oglašavanju iskaznice nevažećom, direktor Zavoda izdaje novu iskaznicu.
Članak 6.
Ovlaštena osoba koja je razriješena, dužna je iskaznicu vratiti Zavodu s danom razrješenja.
Vraćena iskaznica poništava se i pohranjuje.
Članak 7.
Obrazac iskaznice s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržini i obliku službene legitimacije radnika koji rade na zadacima i poslovima nadzora i o vođenju evidencije o izdatim službenim legitimacijama ("Službeni list SFRJ", br. 26/84).
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 023-01/92-01/03
Urbroj : 533-04-92-1
Zagreb, 19. lipnja 1992.
Direktor
Aleksandar Čaklović, dipl. ing., v. r._ _____________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
Republički zavod za normizaciju i mjeriteljstvo


ISKAZNICA
OSOBE OVLAŠTENE ZA NADZOR

________________________________________

________________________________________

________________________________________

JMBG (naziv ustrojbenog dijela zavoda)

________________________________________

_ _____________________________


_ _____________________________

OVLAŠTENJE

Imatelj ove Iskaznice ovlašten je obavljati sve radnje u postupku pregleda nadzora u smislu odredbi članka 62. - 73. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima.

Broj ________________________
Zagreb ______________________
Direktor ______________________

_ _____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti