POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - prava i dužnosti - najniža dopuštena razina ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je
UREDBU
o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama
Članak 1.
U Uredbi o plaćama ("Narodne novine", broj 40/92 i 54/92) u članku 1. iza riječi "u Republici Hrvatskoj" stavlja se točka, a riječi "za razdoblje lipanj-srpanj" se brišu.
Članak 2.
Članci 3. do 6. Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 40/92) brišu se.
Članak 3.
U članku 8. Uredbe o plaćama ("Narodne novine, broj 40/92) umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi "ako odlukom Sabora ili Vlade Republike Hrvatske nije drukčije određeno".
Članak 4.
U članku 5. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 54/92) brišu se riječi "i za isplate za kolovoz 1992. godine".
Članak 5.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se na isplate plaća za mjesec kolovoz 1992. godine i daljnje isplate.
Klasa: 120-02/92-01/16
Urbroj: 5030116-92-6
Zagreb, 2. listopada 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti