POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - baza zakona - naredba o računima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 18. Zakona o oružju ("Narodne novine", broj 69/92) ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske uz suglasnost ministra zdravstva Republike Hrvatske donosi
PRAVILNIK
o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene organizacije koje će obavljati zdravstvene preglede kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje ili držanje i nošenje oružja. način i postupak obavljanja zdravstvenih pregleda, popis bolesti i zdravstvenih stanja koja osobu čine nesposobnom za držanje i nošenje oružja, način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije i sadržaj uvjerenja o izvršenom zdravstvenom pregledu, nadležnost. Sastav i način rada drugostupanjske zdravstvene komisije i naknade u svezi s utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti.
Članak 2.
Zdravstveni se pregledi mogu obavljati u zdravstvenim organizacijama koje ispunjavaju uvjete propisane ovim pravilnikom.
Članak 3.
U zdravstvenim organizacijama zdravstvene preglede za držanje ili držanje i nošenje oružja obavljaju zdravstvene komisije.
Zdravstvena komisija sastoji se od četiri člana i to:
- specijaliste medicine rada ili liječnika opće medicine,
- specijaliste za očne bolesti,
- specijaliste neuropsihijatra;
- psihologa.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja izdaje nadležna zdravstvena organizacija na temelju pregleda zdravstvene komisije.
Članak 4.
Zdravstvene organizacije koje obavljaju zdravstvene preglede osoba za držanje ili držanje i nošenje oružja moraju imati slijedeće uređaje i opremu:
- aparat za mjerenje tlaka,
- fonendoskop,
- ležaj za pregled,
- vagu,
- visinomjer,
- Combur-test
- mikroskop;.
- pipete po Westergreenu,
- fokus lampu, .
- Hartnackovo povećalo,
- dvije vrste peudoisokromatskih tablica,
- električni oftalmoskop.
- plan-zrcalo ili retionoskop,
- optotipi za ispitivanje vidne oštrine na daljinu,
- ormarić s korekcijskim staklima,
- orthoreter ili sličan aparat,
- baterijsku lampu,
- čekić za ispitivanje refleksa,
- pribor za ispitivanje površinskog i dubinskog osjeta,
- bateriju testova za ispitivanje intelektualnih sposobnosti,
- upitnike i inventare ličnosti.
- sportski sat.
Članak 5.
Zdravstveni pregled za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja obuhvaća:
- u općem dijelu - obiteljsku anamnezu, osobnu
anamnezu, kompletan status, mjerenje visine, težine i krvnog tlaka, orijentacijsko ispitivanje sluha i ravnoteže,
- u specijalističkom pregledu očiju - ispitivanje vidnih funkcija na orthoreteru ili sličnom aparatu i optotipima, ispitivanje prozirnih sredina oka, pregled očne pozadine i ispitivanje boja pseudoisokromatskim tablicama.
- u neurološkom pregledu - anamnezu i fizikalni
pregled glave, vrata, kranijalnih živaca, ekstremiteta, motorike, refleksa, senzibiliteta, govora, pisanja i kralježnice,
- u psihijatrijskom pregledu - vanjski aspekt, kontakt, svijet, orijentaciju, psihomotoriku, mišljenje, afektivitet, pažnju, volju, intelekt, mnestičke funkcije, znanje i informiranost, nagonske reakcije, socijalne motivacije i adaptaciju,
- u psihologijskom pregledu - ispitivanje intelektualnih sposobnosti testovima inteligencije, crta lićnosti, testovima ličnosti i intervju.
Članak 6.
Osoba koja želi držati ili držati i nositi oružje, smatra se prema ovome pravilniku sposobnom za držanje ili držanje i nošenje oružja, ako ne boluje od ovih bolesti. odnosno ako nema neku od ovih ozljeda ili mana:

 1. kombinirana ili u jačem stupnju izražena i samostalna nenormalna psihička stanja i bolesti što se manifestiraju kao intelektualna insuficijencija, smetnje, smanjenje ili odsutnost pažnje i koncentracije, psihomotorna ili senzomotorna usporenost i nekoordiniranost, u većem stupnju izražena devijacija ličnosti,
 2. demencije svih etiologija,
 3. akutne psihoze, bez obzira na etiologiju, ili kronične psihoze s izraženim rezidualnim ili regresivnim promjenama,
 4. izražene promjene u afektivnoj i moralno-etičkoj sferi psihopatske ličnosti koje utječu na sigurno rukovanje oružjem,
 5. izraženi neurotski poremečaji koji utječu na sigurno rukovanje oružjem;
 6. alkoholizam, osim u medicinski kontroliranim slučajevima apstinencije od najmanje 6 mjeseci i ako nema psihičkih promjena ili neuroloških komplikacija,
 7. toksikomanija, osim u medicinski kontroliranim slučajevima apstinencije od najmanje 12 mjeseci i ako nema psihičkih promjena ili neuroloških komplikacija,
 8. stanja i bolesti koje se manifestiraju poremećajima koordinacije, rigorom, tremorom, horeatičnim i atetotičnim pokretima (sclerosis multiplex M. Wilson, M. Parkinson itd.),
 9. svi oblici epilepsije i drugi poremećaji svijesti osim medicinski kontroliranih slučajeva u kojima se bez terapije napadi ne pojavljuju najmanje dvije godine,
 10. neurološka stanja, bolesti, ozljede te anomalije živaca i mišića koje utječu na sigurno rukovanje oružja,
 11. maligni tumori središnjega živčanog sustava. prema lokalizaciji i histološkom nalazu,
 12. stanje nakon ozljede mozga, sa psihičkim i neurološkim posljedicama koje utječu na sigurno rukovanje oružjem,
 13. stanja nakon ozljede mozga s izraženim neurološkim znacima i simptomima koje sami po sebi nisu smetnja za sigurno rukovanje oružjem do 6 mjeseci od ozljede,
 14. nespecifične i specifične upale odnosno bolesti središnjega živčanog sustava, u tijeku bolesti i 6 mjeseci nakon izlječenja,
 15. ateroskleroza mozga u izraženom stadiju s poremećajima koji ugrožavaju sigurno rukovanje oružjem,
 16. luetične bolesti središnjeg živčanog sustava: s poremećajima koji ugrožavaju sigurno rukovanje oružjem.

Stanja i bolesti organa vida:

 1. bolesti ili mane organa vida koje funkciju vida poremećuju toliko da mogu ugroziti sigurno rukovanje oružjem.
 2. oštrina vida, korigirana ili nekorigirana, ne smije biti manja u zbroju na oba oka od 0,8, a bolje oko mora imati vizus 0,5. U takvu slučaju vidno polje mora biti potpuno riormalno,
 3. oštečenje vidnog polja prema slijedećim kriterijima: dopušta se temporalno suženje od 20", a da se pri tome eliminira utjecaj monokularnih skotoma.

Stanja i bolesti organa ravnoteže i sluha
Bolesti vestibularnog aparata s poremećajima ravnoteže.
Stanja i bolesti srca i krvnih žila:

 1. teški slučajevi bolesti koronarnih krvnih žila, s učestalim napadima angine pectoris,
 2. stanje nakon infarkta miokarda, bez anginoznih smetnja ili znakova poremećaja ritma, do 6 mjeseci,
 3. bolesti srca koje mogu dovesti do promjene ritnia i sinkopalnog stanja,
 4. urođene i stečene srčane mane sa znacima dekompenzacije,
 5. urođene i stečene bolesti velikih krvnih žila sa znacima dekompenzacije,
 6. kompletni srčani blok, osim inplanktiranoga elektronskog stimulatora (PEACE MAKER),
 7. kronično plućno srce sa znacima dekompenzacije,
 8. stanje nakon perikarditisa sa znacima konstrikcije,
 9. hipertonična bolest s dijastolnim tlakom višim od 120 mm Hg, sa znacima oštećenja krvnih žilica oka, mozga, srca ili bubrega.

Stanja i bolesti respiratornog sustava:
Bolesti koje izazivaju tešku respiratornu, kardiorespiratornu ili srčanu insuficijenćiju (kronični bronhitis s teškim emfizemom, teški oblik bronhijalne astme i sl.).
Bolesti gastrointestinalnoga i urinarnog sustava:
Teške bolesti jetre ili bubrega zbog kojih mogu nastupiti kolike, odnosno komatozna stanja.
Bolesti endokrinog sustava:

 1. dijabetes melitus kompliciran očnim, živčanim ili kardiovaskularnim poremećajima i nekompenziranom acidozom,
 2. hipertireoidoze težeg oblika, s okulobulbatorinim sindromom ili komplikacijama kardiovaskularnog sustava.
 3. teški oblici hipertireoidoze praćeni bradipsihijom.
 4. hiper - i hipoadenokorticizam u teškim oblicima.

Bolesti krvnog sustava:
Maligne hemopatije i retikuloze, osim ako liječnik specijalist hemotolog izričito ne naglasi da je osoba sposobna za sigurno rukovanje oružjem.
Članak 7.
Zdravstvene organizacije obvezne su prilikom prikupljanja anamnestičkih podataka građanina zatražiti podatak o posjedovanju oružja te u slučaju utvrđivanja dijagnoza propisanih ovim pravilnikom o tom obavijestiti nadležnu policijsku upravu prema mjestu prebivališta građanina obrazac broj 2).
Članak 8.
Zdravstvene organizacije koje obavljaju zdravstvene preglede osoba za držanje ili držanje i nošenje oružja obvezne su voditi posebnu evidenciju obrazaca i čuvati medicinsku dokumentaciju svih osoba pregledanih radi izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili za držanje i nošenje oružja.
Posebnu evidenciju iz stavka 1. ovog članka čine: 1. zdravstveni karton osobe koja drži ili drži i nosi oružje obrazac broj 1).
2. izvješće o promjeni zdravstvenog stanja osobe koja drži ili drži i nosi oružje obrazac broj 2),
3. uvjerenje o izvršenom zdravstvenom pregledu (obrazac broj 3).
Obrasci evidencije iz stavka 2. ovog članka sastavnim su dijelomovog pravilnika.
Medicinska se dokumentacija u svezi s izdavanjem zdravstvenog uvjerenja (zahtjev za izdavanje zdravstvenog uvjerenja, liječnički nalazi, nalazi psihologa, laboratorijski, rendgenski i drugi nalazi i dokumenti) čuva u zdravstvenoj organizaciji pod brojem evidencije izdatih zdravstvenih uvjerenja.
Članak 9.
Osoba koja nije zadovoljna ocjenom zdravstvene komisije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti drugostupanjskoj zdravstvenoj komisiji.
Rješenje drugostupanjske zdravstvene komisije smatra se konačnim.
Članak 10.
Kriteriji za ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja trebaju biti ujednačeni u svim zdravstvenim organizacijama ovlaštenim za obavljanje zdravstvenih pregleda.
Drugostupanjska zdravstvena komisija obvezna je pratiti rad komisija iz stavka 1. članka 3. ovog pravilnika i usklađivati njihove kriterije za ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti.
Članak 11.
Drugostupanjska zdravstvena komisija sastavljena je od osoba specijalnosti propisanih člankom 3. stavka 1. ovog pravilnika
Članak 12.
Naknadu zdravstvenog pregleda plaćaju sami građani koji žele držati ili držati i nositi oružje, dok za djelatnike koji obavljaju zaštitu imovine naknadu plaćaju pravne osobe koje ih šalju na pregled.
Cijenu naknade zdravstvenih pregleda za držanje ili držanje i nošenje oružja odredit će ministar zdravstva posebnim rješenjem.
Članak 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-43-25707/1-1992
Zagreb, 20. studenoga 1992.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r,Obrazac 1
_ ______________________________

__________________________________
naziv organizacije zdravstva


ZDRAVSTVENI KARTON
osobe koje drži ili drži i nosi oružje

Uvjerenje se traži za: Datum upisa ___________________________

 1. držanje
 2. držanje i nošenje oružja


IZJAVA PREGLEDANOG:
Izjavljujem da nikada nisam bio liječen od živčanihi duševnih bolesti; te nisam imao napadaje padavice ili drugih živčanih napadaja, da nikada nisam gubio svijest, da nisam imao potres mozga, da ne patim od vrtoglavice te de nisam alkoholičar, niti liječe
alkoholizma.

____________________________
potpis

OPĆI PODACI
Prezime i ime ______________________________ Ime oca ________________________
Dan, mjeaec i godina rođenja _________________________________________________
Mjesto rođenja _____________________________ Mjesto boravka ___________________
Ulica i kbr. ____________________________ Spol ______________________________
Bračno stanje __________________________ Školska sprema ______________________
Zaposlen-a kod _ ____________
Posao koji obavlja ___________________________ Odslužio vojsku __________________
Osobna iskaznica broj _______________________ Izdana od________________________
Da li već ima dozvolu za: a) držanje oružja
b) držanje i nošenje oružja


ANAMNEZA
OSOBNA OBITELJSKA

bolesti pluća ne - da šećerna bolest ne - da
bolesti jetre ne - da duševne bolesti ne - da
bolesti srca ne - da alkoholizam ne - da
visok RR ne - da psihoze ne - da
šećerna bolest ne - da padavica ne - da
krvožilje ne - da bolesti srca ne - da
frakture ne - da visoki RR ne - da
bolesti zglobova ne - da


Izvod iz medicinske dokumentacije

SADAŠNJE STANJE

Visina
Težina
Puls
RR
Opći izgled
Glava i vrat
Sluznice
Koža
Limfne žlijezde
Grudni koš
Srce
Pluća
Trbušni organi.
Genitourinarni organi
Kralježnica
Gornji udovi
Donji udovi


LABORATORIJSKI NALAZI

SE ____________- E______________ Hgb____________L ______GUK ______WaR________

URIN:_____________ Alb.______________ Sach. _______________Sed.________________

RTG SRCA I PLUĆA ____________________________________________________
EKG _ _______________

OSTALI NALAZI


MIŠLJENJE
a) za držanje oružja sposoban nesposoban
b) za držanje i nošenje oružja sposoban nesposoban

________________________
potpis liječnikaOFTAMOLOŠKI PREGLED

VISUD- OD _____________________ TONUS ________________________
OS _____________________

FUNDUS _ _______________

OSTALI NALAZI _ ___

MIŠLJENJE:
a) za držanje oružja sposoban nesposoban
b) za držanje i nošenje oružja sposoban nesposoban


_____________________
potpis liječnikaNEUROPSIHIJATRIJSKI PREGLED

ANAMNEZA
Trauma glave - bez gubitka svijesti
- s gubitkom svijesti

Nesvjestice ________________________________ Vrtoglavice _______________________
Alkohol __________________________________ Padavica _________________________
Neuroze _ __________________
Ostalo _ ____________________

Liječenje kod neuropsihijatra - ambulantno
- bolničko
Neurološki status _ ___________

Psihički status _ ______________

EEG _ _______________________

Ostalo _ ______________________

MIŠLJENJE:
a) za držanje oružja sposoban nesposoban
b) za držanje i nošenje oružja sposoban nesposoban


_____________________
potpis liječnika


PSIHOLOGIJSKO ISPITIVANJE

PNT
RPM
RSB
TRL
MMPI
MMQ
TAM
BS
D
INTERVIEW
OSTALO

MIŠLJENJE
a) za držanje oružja sposoban nesposoban
b) za držanje i nošenje oružja sposoban nesposoban


_________________________
potpis psihologaDOPUNSKI SPECIJALISTIČKI NALAZI (u slučaju potrebe)

Otorinolaringolog
Ortoped
Reumatolog
Internista
Ginekolog
Ostali

ZAKLJUČNO MIŠLJENJE O SPOSOBNOSTI
a) za držanje oružja sposoban nesposoban
b) za držanje i nošenje oružja sposoban nesposoban

Potpisi članova komisije ________________________________________
liječnik medicine rada ili opće medicine

________________________________________
oftamolog

________________________________________
neuropsihijatar

________________________________________
psihologObrazac 2
_ _____________________________

_________________________________
naziv zdravstvene organizacije

Broj: ___________________________
_________________________________
mjesto i datum


IZVJEŠĆE O PROMJENI ZDRAVSTVENOG STANJA OSOBE KOJA DRŽI ILI DRŽI I NOSI ORUŽJE

POLICIJSKOJ UPRAVI _______________________________________

Liječničkim pregledom kod _ _
ime, ime oca, prezime

_______________________________________________ ________________________________
datum i mjesto rođenja, prebivalište

utvrđena je promjena zdravstvenog stanja slijedećim dijagnozama:
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________

Temeljem članka 5: Pravilnik o zdravstvenin pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje ili za držanje i nošenje oružja ("Narodne novine"), broj ___/91, imenovani-a NIJE SPOSOBAN za držanje ili za držanje oružja.


____________________________
potpis liječnikaObrazac 3
_ _____________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Broj:__________________________
______________________________
mjesto i datum


Na temelju članka 18. Zakona o oružju ("Narodne novine", broj 69/92) i članka 3. Pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja ("Narodne novine", broj ____/92) Komisija za zdravstvene preglede

_ _____________________________
naziv medicinske ustanove

povodom izvršenog zdravstvenog pregleda ___________________________________________
ime i prezime
_ _____________________________
datum rođenja, mjesto rođenja, prebivalište

radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje ili držanje i nošenja oružja, izdaje:

UVJERENJE

Potvrđuje se da je _ _________
ime i prezime

iz _ _________________________

zdravstveno sposoban - nesposoban _______________________________________________

_ ________________________________

Uvjerenje se izdaje u svrhu _ ___

Osoba koja je nezadovoljna ocjenom ove komisije, može podnijeti zahtjev da se uputi na pregled drugostupanjskoj komisiji ______________________________________________
u roku od 15 dana od primitka ovog uvjerenja.

Predsjednik komisije

_ _____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti