POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - upoznavanje prava - odluka o ostavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 14. i članka 67. stavka 1. točke 8) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici od 16. lipnja 1992. godine, donio je

ODLUKU
o privremenoj odgodi vraćanja dijela kredita odobrenih iz primarne emisije pravnim osobama koje su pretrpjele štetu od ratnih razaranja

I.
Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti i način privremene odgode vraćanja dijela kredita što su ih banke odobrile pravnim osobama sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: krajnji korisnici) iz primarne emisije, i to za slijedeće namjene: poljoprivrednu proizvodnju, zalihe i rezerve osnovnih poljoprivrednih proizvoda, tov stoke, izvoz roba i usluga, uključujući proizvodnju i pripremu robe za izvoz i za pripremu turističke sezone (u nastavku teksta: krediti), zbog šteta uzrokovanih posljedicama ratnih djelovanja na teritoriju Republike Hrvatske koja su zahvaćena ratom u 1991. godini.

II.
Banke iz točke I. ove odluke odgodit će vraćanje dijela kredita iz primarne emisije krajnjim korisnicima kredita koji su se preko tih banaka koristili kreditima za namjene iz točke I. ove odluke, a čija je imovina privremeno zauzeta, oštećena ili uništena, ili su prinosi odnosno proizvodnja umanjeni u odnosu na stvarni opseg proizvodnje zbog šteta nastalih ratnim razaranjima na teritoriju Republike Hrvatske u 1991. godini.
Banke iz točke I. ove odluke privremeno će odgoditi vraćanje dijela kredita iz primarne emisije krajnjim korisnicima kredita do visine nastalih šteta, a najviše do knjigovodstvenog stanja tih kredita na dan 30. rujna 1991. godine.

III.
Narodna banka Hrvatske privremeno će odgoditi vraćanje kredita bankama u visini iz točke II ove odluke, uz uvjet da su banke prethodno krajnjim korisnicima tih kredita odgodile vraćanje kredita iz primarne emisije u skladu s ovom odlukom.

IV.
Kredite iz točke II. ove odluke banke će privremeno odgoditi na temelju zahtjeva krajnjih korisnika tih kredita.
Banka utvrđuje pojedinačno za svakog korisnika kredita opravdanost zahtjeva i iznos kredita po namjenama koji se, u smislu ove odluke, privremeno odgađaju.
Krajnji korisnici kredita podnose bankama zahtjev iz stavka 1. ove točke, uz koji se prilaže i potvrda o visini štete općinske komisije za popis i procjenu ratne štete, koja je verificirana od Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete.
Ako korisnik kredita uslijed ratnih djelovanja nije u mogućnosti podnijeti zahtjev ili je samovoljno prekinuo odnose s bankom iz točke I. ove odluke, banka može u ime krajnjeg korisnika podnijeti zahtjev Narodnoj banci Hrvatske za odgodu vraćanja kredita iz primarne emisije.
Odgoda iz stavka 4. ove točke odnosi se i na korisnika kredita koji ne vodi svoja sredstva na žiro-računu Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske i u depozitu banaka, odnosno na korisnika kredita čija je imovina opljačkana ili je privremeno zauzeta, tako da se ne može koristiti, ili je korisniku kredita onemogućeno njezino korištenje zbog blokiranih komunikacija ili na drugi način, ili nije u mogućnosti obaviti žetvu, uskladištenje ili dovoz roba do prerađivačkih postrojenja.

V.
Banke iz točke I. ove odluke dužne su, pri podnošenju zahtjeva za privremenu odgodu vraćanja kredita iz točke II. ove odluke, Narodnoj banci Hrvatske podnijeti ugovore sklopljene o odgodi vračanja kredita korištenih tijekom 1991. godine s krajnjim korisnicima kredita za namjene iz točke II. ove odluke i drugu dokumentaciju iz koje je vidljiva visina štete krajnjeg korisnika kredita.

VI.
Krediti iz točke I. ove odluke privremeno se odgađaju, s time da će krajnji korisnici kredita vratiti bankama kredite u jednom obroku koji dospijeva 31. prosinca 1992. godine.
Banke će Narodnoj banci Hrvatske vratiti kredite u roku koji ne može biti duži od 5 dana od proteka roka iz stavka 1. ove točke odluke.

VII.
Banke plaćaju kamate Narodnoj banci Hrvatske u visini eskontne stope Narodne banke.
Krajnji korisnici kredita plaćaju bankama kamate u visini eskontne stope Narodne banke: uvećane za 0,5 postotnih, poena na godišnjoj razini.
Kamate iz stavka 1. i 2. ove točke obračunavaju se mjesečno, a naplaćuju u roku iz točke VI. ove odluke.

VIII.
Narodna banka Hrvatske, po potrebi, donijet će upute za primjenu ove odluke.

IX.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 32/92.
Zagreb, 18. lipnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti