POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - upis propisa - pravilnik o inspekciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 67. stavka 1. točka 4. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91) i članka 3. stavak 2. Uredbe o kontnom planu i bilancama za banke ("Službeni list SFRJ", broj 23/77, 26/78, 9/85, 72/85, 68/86, 13/87, 36/89 i 7/90) koja se primjenjuje kao republički propis u skladu s člankom 1. stavak 1. točka 25, te članka 6. i 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91), nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva financija, Službe društvenog knjigovodstva Republike Hrvatske i udruženja banaka Republike Hrvatske, Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici od 16. lipnja 1992. godine donio je

ODLUKU
o dopunama Odluke o analitičkim računima i kontnom planu za banke

I.
U Odluci o analitičkim računima o kontnom planu za banke ("Službeni list SFRJ", broj 66/88, 22/90, 55/90, 38/91 i 58/91) u Planu analitičkih računa u kontnom planu za banke, koji je njen sastavni dio vrše se slijedeće dopune:
1) Iza točke 56) dodaje se točka 56a) koja glasi:
"56a) račun
337 - Ostali plasmani u devizama u zemlji
3370 - Potraživanja u devizama od banaka po osnovu pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug
3379 - Ostali plasmani u devizama u zemlji
Iza točke 65) dodaje se točka 65a) koja glasi:
"65a) račun
357 - Ostali dugoročni plasmani u devizama u zemlji
3570 - Dugoročni plasmani u obveznicama Republike Hrvatske po osnovu pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug
3579 - Ostali dugoročni plasmani u devizama u zemlji
3) Iza točke 165) dodaje se točka 165a) koja glasi:
"165a) račun
738 - Ostali depoziti po viđenju i ostale obveze u devizama
7380 - Depoziti u devizama po nalogu sudskih, carinskih i drugih organa
7381 - Depoziti u devizama po osnovu prodaje stanova domaćim osobama
7382 - Depoziti u devizama po osnovu prodaje obveznica za obnovu Republike Hrvatske
7384 - Obveze u devizama prema Republici Hrvatskoj po osnovu pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug
7385 - Obveze u devizama prema bankama po osnovu pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug
7389 - Ostali depoziti po viđenju i ostale obveze u devizama
4) Iza točke 166) dodaje se točka 166a) koja glasi:
"166a) račun
744 - Oročeni depoziti u devizama DPZ
7440 - Oročeni depoziti u devizama Republike Hrvatske po osnovu pretvorenih deviznih depozita građana u javni dug
7449 - Ostali oročeni depoziti u devizama DPZ
5) Iza točke 166a) propisane odredbom pod 4. točke 1. ove odluke, dodaje se točka 168b) koja glasi:
"168b) račun
745 - Oročeni depoziti u devizama banaka i drugih financijskih organizacija
7450 - Oročeni depoziti u devizama banaka po osnovu pretvorenih deviznih depozita građana u javni dug
7458 - Ostali oročeni depoziti u devizama banaka i drugih financijskih organizacija
6) Iza točke 171) dodaje se točka 171a) koja glasi:
"171a) račun
764 - Dugoročni depoziti u devizama DPZ
7640 - Dugoročni depoziti u devizama Republike Hrvatske po osnovu pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug
7649 - Ostali dugoročni depoziti u devizama DPZ
7) Iza točke 171a) propisanom odredbom pod 6. točke I. ove odluke dodaje se točka 171b) koja glasi:
" 171b) račun
765 - Dugoročni depoziti u devizama banaka i drugih financijskih organizacija
7850 - Dugoročni depoziti u devizama banaka po osnovi pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug
7859 - Ostali dugoročni depoziti u devizama banaka i drugih financijskih organizacija

II.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 31/92.
Zagreb, 16. lipnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti