POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - baza propisa - rješenje kojim đuri ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Temeljem članka 29. stavak 2. Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala ("Službeni list SFRJ" br. 59/81, 59/66 i 20/89) Zakona o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički Zakon ("Narodne novine" br. 53/91), direktor Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, donosi
PRAVILNIK
o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor predmeta od plemenitih kovina
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuje sadržaj i oblik iskaznice osoba ovlaštenih za nadzor predmeta od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: iskaznica), način izdavanja i zamjene te način vođenja popisa o izdanim i vraćenim iskaznicama.
Članak 2.
Iskaznica iz članka 1. ovoga pravilnika pravokutnog je oblika, veličine 85 mm x 55 mm i izrađena je u polaroid tehnici ili tehnici zaštitnog tiska.
Prednja strana iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrži:
- na gornjoj lijevoj strani državni grb Republike Hrvatske,
- desno od državnog grba ispisuje se tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, a ispod Republički zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,
- ispod državnog grba je prazan prostor za fotografiju ovlaštene osobe preko koje je u gornjem desnom kutu otisnut pečat Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo,
- desno od prostora za fotografiju ispisuje se oznaka: "ISKAZNICA OSOBE OVLAŠTENE ZA NADZOR", a ispod koje se ispisuje na prvoj crti ime, na drugoj prezime ovlaštene osobe, a na trećoj naziv ustrojbenog dijela Zavoda,
- ispod prostora za fotografiju upisuje se jedinstveni broj građana (JMBG).
Stražnja strana iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrži naslov "OVLAŠTENJE" ispod kojeg je otisnut tekst: "lmatelj ove iskaznice ovlašten je obavljati sve radnje u postupku nadzora predmeta od plemenitih kovina na osnovi odredaba Zakona o kontroli predmeta od plemenitih kovina. Imatelj iskaznice može zbog nadzora predmeta od plemenitih kovina ulaziti u prostorije u kojima se predmeti od plemenitih kovina proizvode, stavljaju u promet ili drže pripremljeni radi stavljanja u promet".
Slijeva na stražnjoj strani iskaznice ispod gornjeg teksta je broj iskaznice prema popisu, a ispod mjesto i datum izdavanja iskaznice.
Zdesna na stražnjoj strani iskaznice je mjesto pečata i potpis ovlaštene osobe koja izdaje iskaznicu.
Članak 3.
Iskaznicu izdaje direktor Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
Članak 4.
O izdanim i vraćenim iskaznicama vodi se popis u Zavodu.
Popis iz stavka 1. ovog članka sadrži: Ime i prezime ovlaštene osobe kojoj je izdana iskaznica, naziv i sjedište ustrojbenog dijela Zavoda, broj i datum izdavanja iskaznice, te odjeljak za opaske.
Članak 5.
Iskaznica vrijedi od dana njenog izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštene osobe.
Ako ovlaštena osoba izgubi iskaznicu ili na drugi nažin ostane bez iskaznice, mora o tome odmah pismeno obavijestiti neposrednog rukovoditelja, nestanak obrazložiti te iskaznicu proglasiti nevažećom u "Narodnim novinama".
Na temelju potvrde o oglašavanju iskaznice nevažećom, direktor Zavoda izdaje novu iskaznicu.
Članak 6.
Ovlaštena osoba koja je razriješena, dužna je iskaznicu vratiti Zavodu s danom razrješenja.
Vraćena iskaznica poništava se i pohranjuje.
Članak 7.
Obrazac iskaznice s odgovarajućim sadržajem daje se uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržini i obliku službene legitimacije radnika koji rade na poslovima kontrole ispravnosti i nadzora nad ispravnošću i žigosanjem predmeta od dragocjenih metala u prometu i o vođenju evidencije o izdatim službenim legitimacijama ("Službeni list SFRJ", br. 30/82).
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 023-01/92-01/02
Urbroj: 533-04-92-1
Zagreb, 19. lipnja 1992.
Direktor
Aleksandar Čaklović, dipl. inž., v. r._ _____________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
Republički zavod za normizaciju i mjeriteljstvo


ISKAZNICA
OSOBE OVLAŠTENE ZA NADZOR

________________________________________

________________________________________

________________________________________

JMBG (naziv ustrojbenog dijela zavoda)

________________________________________

_ _____________________________


_ _____________________________

OVLAŠTENJE

Imatelj ove Iskaznice ovlašten je obavljati sve radnje u postupku nadzora nad predmetima od plemenitih kovina na osnovi odredaba Zakona o kontroli predmeta od plemenitih kovlna.

Imatelj Iskaznice može zbog nadzora predmeta od plemenitih kovina ulaziti u prostorije u kojima se predmeti od plemenitih kovina proizvode, stavljaju u promet ili drže prlpremljeni radi stavljanja u promet.

Broj ________________________
Zagreb ______________________
Direktor ______________________

_ _____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti