POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - prateći zakoni - odluka o izmjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1892. godine, donijela je

UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih kovina, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

Članak 1.
U Zakonu o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih kovina koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon, ("Narodne novine" br. 53/91) u članku 1. u zagradi iza brojke "20/89" dodaje se i brojka "9/9" i dodaju se novi članci:
Članak 3a.
U Zakonu o kontroli predmeta od dragocjenih kovina ("Službeni list SFRJ" br. 59/81, 59/88, 20/89 i 9/90) iza članka 21. dodaje se novi članak 21a. koji glasi:

"Članak 21a.
Predmeti od zlata, srebra i platine, te od njihovih slitina s drugim kovinama, koji su propisno žigosani dosadašnjim žigovima stupnjeva finoće, smiju se otuđivati u svrhu prodaje ili kupnje, ako se prethodno žigošu dodatnim žigom Republike Hrvatske.
Dok se ne odrede novi žigovi stupnjeva finoće Republike Hrvatske novoizrađeni predmeti od zlata, srebra i platine, te od njihovih slitina s drugim kovinama kod ispitivanja stupnjeva finoće uz dosadašnje žigove stupnjeva finoće moraju se žigosati i dodatnim žigom Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka.
Oblik dodatnog žiga Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka, te postupak i rok dodatnog žigosanja, propisuje direktor Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
Naknadu za žigosanje dodatnim žigom Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka odredit će Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo."

Članak 3b.
Članak 25. mijenja se i glasi:
"Poduzeća i druge pravne osobe koje proizvode ili stavljaju u promet predmete od plemenitih kovina, a i osobe koje obavljaju privrednu djelatnost osobnim radom, koje se bave proizvodnjom, popravkom ili preinakom takvih predmeta, moraju na vidljivom mjestu držati sliku znaka proizvodača. slike žigova za označavanja stupnja finoće predmeta od plemenitih kovina, te leće i druga sredstva za kontrolu pomoću kojih se oznake propisane ovim Zakonom mogu jasno vidjeti i razlikovati.
Poduzeća i druge pravne osobe koje proizvode ili stavljaju u promet predmete od plemenitih kovina, a i osobe koje obavljaju privrednu djelatnost osobnim radom, moraju staviti na raspolaganje sredstva za kontrolu zainteresiranim osobama pri kupnji, popravku ili preinaci predmeta od plemenitih kovina."

Članak 3c.
U članku 27. stavku 1. riječi "i narediti da se predmet podnese na žigosanje" zamjenjuje se riječima "do pravomoćnosti odluke nadležnog suda odnosno nadležnog prekršajnog organa".

Clanak 3d.
U članku 31. stavku 1. točka 2) mijenja se i glasi:
"2) ako ne drži na vidljivom mjestu slike žigova za označavanje stupnja finoće predmeta od plemenitih kovina odnosno sliku znaka proizvođača ili ne stavi na raspolaganje sredstava za kontrolu žigova (članak 25)."

Članak 3e.
U cijelom tekstu Zakona riječi "Savezno izvršno vijeće", zamjenjuju se riječima "Vlada Republike Hrvatske", riječi "funkcionar koji rukovodi saveznom organizacijom nadležnom za mjere i dragocjene kovine" riječima "Direktor Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo", rijeđi "Savezna organizacija nadležna za mjere i dragocjene kovine" riječima "Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo", riječi "organ kontrole" riječima "kontrola mjera i plemenitih kovina", riječi "organizacija udruženog rada, odnosno poduzeće" rijećima "poduzeća i druge pravne osobe", riječi "službena legitimacija" riječima "službena iskaznica", riječ "dinar" riječima "Hrvatski dinar", sve u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 2.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-07/82-01/01
Ur.broj: 5030104-82-1
Zagreb, 2. listopada 1882.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti