POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - ugovori - ispravak naredbe ministarstvo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 11., članka 67. stavka 1. točke 5. i 6. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici od 16. lipnja 1992. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

I.
U Odluci o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br. 61/91, 9/92) u točki 2. stavku 1. odredba pod 1) postotak "12%" zamjenjuje se postotkom "11%".

II.
U točki 5. riječ "mjesečno" zamjenjuje se riječju "desetodnevno".

III.
Točka 6. mijenja se i glasi:
Obvezna rezerva izdvaja se za obračunsko razdoblje koje čine 3 uzastopne dekade. Obračunska razdoblja mijenjaju se po isteku dekade, a razmak između početka jednog obračunskog razdoblja i početka slijedećeg obračunskog razdoblja je jedna dekada.
Obračun obvezne rezerve banke sastavljaju deseti dan po isteku obračunskog razdoblja, prema prosječnom stanju depozita na temelju dekadnih knjigovodstvenih stanja tog obračunskog razdoblja.
Knjigovodstvenim stanjem depozita dekada smatra se knjigovodstveno stanje depozita posljednjih dana dekada, tj. stanje 10. i 20. dana u mjesecu, te posljednjeg dana mjeseca.
Obvezna rezerva utvrđena u obračunu iz stavka 2. ove točke izdvaja se 11. dana nakon isteka svakog obračunskog razdoblja i vrijedi do sljedećeg izdvajanja obvezne rezerve.
Iznimno, na dan 11. siječnja i 11. srpnja banke neće izdvajati obveznu rezervu prema odredbama stavka 4. ove točke.

IV.
Prvo izdvajanje obvezne rezerve po ovoj odluci izvršit će se 1. srpnja 1992. godine.

V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 35/92.
Zagreb, 16. lipnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti