POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - prateći zakoni - jedinstveni minimalni izračunski ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju točke III. stavka 3. Odluke o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br. 73/91), guverner Narodne banke Hrvatske donio je
ODLUKU
o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
I.
Narodna banka Hrvatske prodavat će blagajničke zapise izdate sukladno Odluci o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br: 73/91) u iznosu do 3.0 milijardi hrvatskih dinara bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj putem direktne ponude.
II.
Narodna banka Hrvatske, prodavat će blagajničke zapise izdate s rokom dospijeća od 7 dana i od 30 dana. Blagajnički zapisi iz stavka 1. ove točke prodavat će se bankama po kamatnoj stopi u visini 80% od važeće eskontne stope Narodne banke Hrvatske sa rokom dospijeća od 7 dana i po kamatnoj stopi u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske sa rokom dospijeća od 30 dana.
III.
Blagajničke zapise koje je Narodna banka Hrvatske prodala prema ovoj odluci banke, ne mogu podnijeti na naplatu prije isteka roka na koji su upisani. Izuzetno od odredbi stavka 1. ove točke. Odlukom guvernera, Narodna banka Hrvatske može otkupiti blagajničke zapise i prije isteka roka na koji su upisani, zavisno od stanja likvidnosti banaka i od tekućih monetarnih kretanja. Obveze iz blagajničkih zapisa prodanih u skladu s ovom odlukom izvršava Narodna banka Hrvatske, u roku; dospijeća tih zapisa i to isplatom glavnice i kamata, koji se računaju oddana upisa do dana dospijeća tih zapisa. Kamate se obračunavaju i plaćaju u roku dospijećaa blagajničkih zapisa; a primjenjuju se konformne stope za broj dana za koji se obračunava kamata; sukladno važečoj odluci u načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivne i pasivne kamate, te naknade Narodne banke Hrvatske.
IV.
Banke kupuju blagajničke zapise od Narodne banke Hrvatske i to isključivo, platom sa svojeg žiro računa. Narodna banka Hrvatske će po potrebi, bankama izdavati potvrde o upisu blagajničkih zapisa. Ukoliko banka proda blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske prije roka dospijeća drugoj banci mora o tome izvjestiti Narodnu banku Hrvatske.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
O. br. 3/92.
Zagreb. 31. ožujka 1992.
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti