POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - tiskano izdanje - pravilnik o smrznutim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 12. svibnja 1992. godine donio je ovo

RJEŠENJE
ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-170/1991 od 12. svibnja 1992.

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o poslovnim prostorijama Skupštine općine Split (Službeni glasnik općine Split, br. 9/91).
Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama" i u Službenom glasniku općine Split.

Obrazloženje
Odlukom navedenom u izreci, Skupština općine Split je - kao što je izrijekom navedeno u njezinom članku utvrdila uvjete, način korištenja i davanja u zakup onih poslovnih prostorija na kojima općina Split ima pravo korištenja, te je utvrdila visinu zakupnine, pravo i obveze ugovornih stranaka i prestanak zakupnog odnosa na tim prostorijama.
Pero Pirjać iz Splita predlaže da se pokrene postupak za ocjenu ove Odluke, te da se poništi, budući da je suprotna Ustavu i zakonu.
Ustavni sud Republike Hrvatske nije nadležan da se upušta u raspravljanje i da odlučuje o meritumu osporene, Odluke iz slijedećih razloga.

Zakon o poslovnim zgradama i prostorijama ("Službeni list", br. 43/65. - preč. tekst. 57/65. i "Narodne novine". br. 52/71) osigurava općinskoj skupštini mogućnost da regulira određene odnose u oblasti korištenja poslovnog prostora. Izvan taksativno navedenih ovlaštenja (odredbe članaka 5, 6. 46) općinska skupština ne može obvezivati sve građane i uređivati odnose vezane uz sav poslovni prostor na podrućju općine. Svi ostali odnosi u toj oblasti, a koji nisu obuhvaćeni zakonskom regulacijom, prepušteni su dispoziciji ugovornih stranaka.

Donoseći osporeni akt općinska skupština nije odlučivala temeljem spomenutih zakonskih ovlaštenja, već je odlučivala kao zakupodavac, kao jedna od ugovornih stranaka, koja je javno obznanila uvjete pod kojima će svoj poslovni prostor davati u zakup ili će ga i dalje zadržati, u ranije zasnovanom zakupu. Ukoliko potencijalni zakupci ne prihvate uvjete, ugovor o zakupu neće biti zaključen. Ako, pak, postojeći zakupci ne žele prihvatiti nove uvjete, jer vrijeđaju njihova ranijim ugovorom stečena prava, spor će se rješavati u redovitom sudskom postupku.

Prema ocjeni ovog Suda, osporeni akt nije opći akt, akt opće obaveznog karaktera, koji djeluje prema svima i odnosi se na sve. Stogase može podvesti pod pojam propisa iz članka 125. alineja2. Ustava Republike Hrvatske, kojim je određena nadležnostovog Suda. To istovremeno znači da Ustavni sud, nije nadležan odlučivati o suglasnosti osporenog akta sa Ustavom i zakonom.

Zbog toga je, primjenom članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), odlučeno kao u stavku 1. izreke ovog rješenja, dok je odluka o objavljivanju zasnovana na odredbi članka 20. istog Zakona

Broj : U-II-170/ 1991
Zagreb. 12. svibnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika sudac
Ante Jelavić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti