POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - poznavanje prava - uredba o obvezi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ISPRAVCI
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi, koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 48 od 1. kolovoza 1992. godine, te se daje

ISPRAVAK
Pravilnika o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi

U članku 16. točki 2. riječi "te fizikalna i kemijska svojstva kolektora" brišu se.
U članku 79. tablici 2 petom redu umjesto riječi "KP treba stajati riječ "KPL".
U članku 82. tablici 3:
- u prvom redu brojevi" 250 250 500 500 1000 1000" brišu se;
- u drugom redu iza riječi" podskupina" dodaju se brojevi" 250 250 500 500 1000 1000";
- u petom redu brojevi "150 200 250 400 400 600" brišu se;
- u šestom redu iza riječi "podskupina" dodaju se brojevi "150 200 250 400 400 600"·
U članku 94. tablici 4:
- u drugom redu odozdo broj "80" briše se;
- u drugom redu odozdo u koloni C(-kategorija pravcem pruž. dodaje se broj "80".
U članku 100. točki 2. umjesto broja "VI" treba stajati broj "IV".
U članku 119. točki 3. umjesto riječi "CaCo(" treba stajati riječ "CaCO("(.
U članku 120 umjesto riječi "članka 7" trebaju stajati riječi "članka 72".
U članku 138.:
- u točki 3. umjesto riječi "4.900 oč/ca" trebaju staja riječi "4.900 oč/cm";
- u točki 5. alineji 1. umjesto riječi "RTO" treba stajati riječ "RTG" ;
- u točki 5. alineji 5. i 12. umjesto riječi "10 m" treba stajati riječ "lom".
U članku 142. umjesto riječi "mitološkim" treba stajati riječ "litološkim".
U članku 154. stavku 2. umjesto riječi "geometrijski" treba stajati riječ "geotermijski".
U članku 170. točki 5. umjesto riječi "geometrijsku" treba stajati riječ "geotermijsku".
U članku 171. umjesto riječi "tabližni" treba stajati riječ "tablični".
U članku 179.:
- u stavku 1. umjesto riječi "kojA" treba stajati riječ "koja" ;
- u stavku 2. umjesto riječi "I eksploataciju" trebaju stajati riječi "i eksploataciju".

Klasa:310-01/92-03/04
Urbroj : 526-01-92-06
Zagreb, 25. rujna 1992.

Ministar industrije, brodogradnje i energetike
dr. Franjo Kajfež, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti