POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - ažuriranje izmjena - naredba o utvrđivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih kovina. ("Službeni list", broj 59/81, 59/86 i 20/89), koji je preuzet Zakonom o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih kovina. koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine., broj 53/91). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. siječnja 1992. godine donijela je
ODLUKU
o visini i načinu plaćanja troškova za ispitivanje i obilježavanje žigom predmeta od plemenitih kovina
I.
Za pokriće troškova za ispitivanje i obilježavanje žigom predmeta od plemenitih kovina, proizvođač ili uvoznik, odnosno imalac predmeta od plemenitih kovina plaća naknadu utvrđenu ovom odlukom i Tarifom naknada za ispitivanje i obilježavanje žigom predmeta od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja čini sastavni dio ove odluke.
II.
Naknadu za pokriće troškova za ispitivanje i obilježavanje žigom predmeta od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: naknada) subjekt iz točke I. ove odluke uplaćuje se na račun 30102-637-5283 Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
III.
Naknada predvidena ovom odlukom i Tarifom umanjuje se za 15% ako se ispitivanje i obilježavanje žigom predmeta od plemenitih kovina vrši u poslovnim prostorijama proizvođača predmeta od plemenitih kovina, a taj proizvođač ispunjava uvjete predviđene propisom donesenim na osnovi članka 15. stavak 4. Zakona o kontroli predmeta od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: Zakon).
IV.
Naknade predviđena ovom odlukom i Tarifom umanjuje se za 30% ako se ispitivanje predmeta od plemenitih kovina vrši statističkom metodom i proizvođač predmeta od plemenitih kovina osigura radnike za obilježavanje žigom ispitanih predmeta.
V.
Ako je predmet od plemenitih kovina sastavljen od dijelova različitih plemenitih kovina, naknada se plaće prema ukupnoj masi predmeta kao da je izraden od plemenite kovine čija je masa u tom predmetu najviše zastupljena.
VI.
Ako predmet od plemenite kovine ima ugrađen dio od dragog kamena, bisera ili dio od drugog materijala koji nije kovina, naknada se plaća prema ukupnoj masi tog predmeta.
VII.
Za ispitivanje i obilježavanje žigom uvezenih predmeta od plemenitih kovina, kao i predmeta od plemenitih kovina nepoznatog porijekla, plaća se trostruki iznos naknade predvidene ovom odlukom i Tarifom.
VIII.
Naknada za ispitivanje plaća se po radnom satu i to za:

  1. Kvantitativne analize legura od kojih se izraduju predmeti od plemenitih kovina kao i za kvantitativne analize predmeta od plemenitih kovina;
  2. ispitivanje zlatnih poluproizvoda za zubno-protetske predmete:
  3. ispitivanje opreme koja služi za ispitivanje predmeta od plemenitih kovina;
  4. ispitivanje predmeta koji nemaju ni najnižu finoću propisanu člankom 6. stavak 2. Zakona. odnosno predmeta od plemenitih kovina ćija finoća ne odgovara oznaci finoće na njima, kao i za ispitivanje predmeta od neplemenitih kovina.

IX.
Ako se ispitivanje i obilježavanje žigom predmeta od plemenitih kovina vrši u poslovnim prostorijama proizvođača predmeta od plemenitih kovina, a taj proizvodač nije pripremio te predmete, odnosno materijal i opremu za ispitivanje i obilježavanje žigom, pa radnik jedinice kontrole mjera i plemenitih kovina ćeka, naknada za vrijeme čekanja plaća se po radnom satu.
X.
Za radni sat na osnovi koga se obraćunava naknada iz točke VIII. i IX. ove odluke, plaća se 900 hrvatskih dinara.
XI.
Ako se ispitivanje i obilježavanje žigom predmeta od plemenitih kovina vrši van sjedišta Ministarstva znanosti,tehnologije i informatike odnosno područne jedinice kontrole mjera i plemenitih kovina, putne troškove i dnevnice radnika Ministarstva odnosno radnika područne jedinice kontrole mjera i plemenitih kovina snosi podnosilac zahtjeva za ispitivanje i obilježavanje žigom tih predmeta.
XII.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini i načinu plaćanja troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih metala ("Službeni list SFRJ ", broj 17/91 ).
XIII.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 383-02/92-01/01
Urbroj : 5030104-92-1
Zagreb, 21. siječnja 1992.
Potpredsjednik
Jurica Pavelić, v. r.TARIFA NAKNADA ZA ISPITIVANJE I OBILJEŽAVANJE ŽIGOM PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA
I. NAKNADA ZA ISPITIVANJE I OBILJEŽAVANJE ŽIGOM PREDMETA OD ZLATA CRD
Tar. broj 1 1. Za predmete od zlata:
- svaki pojedinačni predmet od zlata, mase manje od 1 g 15
- za svaki pojedinačni predmet od zlata, mase t g i veće od t g do uključlvo 5 g 50
- za svaki sljedeći gram svakog pojedinačnog predmeta od zlata, još po 15 2.
Svaki započeti gram mase svakog pojedinačnog predmeta od zlata smatra se cijelim gramom.
II. NAKNADA ZA ISPITIVANJE I OBILJEŽAVANJE ŽIGOM PREDMETA OD SREBRA
Tar. broj 2 1. Za predmete od srebra:
- za svaki pojedinačni predmet od srebra, mase do uključivo 5 g 30
- za svaki pojedinačni predmet od srebra, mase veče od 5 g,
-za svaki gram mase 5 2.
Svaki započeti gram mase svakog pojedinačnog predmeta od srebra smatra se cijelim gramom.
III. NAKNADA ZA ISPITIVANJE I OBILJEŽAVANJE ŽIGOM PREDMETA OD PLATINE
Tar. broj 3 1. Za predmete od platine:
- za svaki pojedinačni predmet od platine, mase manje od 5 g 100
- za svaki pojedinačni predmet od platine, mase od 5 g i veće od 5, za svaki gram mase 30 2.
Svaki započeti gram mase svakog pojedinačnog predmeta od platine smatra se cijelim gramom.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti