POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - tekst propisa - odluka o rasporedu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 264. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", broj 53/91) ministar prometa i veza uz suglasnost ministra financija, donosi

NAREDBU
o visini naknade za provjeru stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja

I.
Za provjeravanje stručne sposobnosti zrakoplovnog, osoblja plaća se naknada ovisno od vrste dozvole za rad za koju se polaže ispit, odnosno vrste ovlaštenja za koje se polaže poseban ispit.

II.
Visina naknade za provjeru stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja koja se plača po kandidatu, zavisno od vrste dozvola odnosno ovlaštenja data je u tablici 1, koja je sastavni dio ove naredbe.

III.
Visina naknade za polaganje popravnog ispita iznosi 50% od iznosa koji se plaća za stjecanje dozvole za rad, odnosno ovlaštenja. Naknada za produženje dozvole iznosi 25% od iznosa koji se plaća za stjecanje dozvole za rad.

IV.
Prillkom provjere stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja, članovima komisije za polaganje ispita, podnosioc zahtjeva osigurava sredstva na ime dnevnica i troškove prijevoza prema propisu kojim se određuju izdaci za putne i druge troškove koji se organima uprave priznaju u materijalne troškove.

V.
Predsjednik i članovi ispitnih komisija za provjeravanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja imaju pravo na naknadu za rad u komisiji u visini od 10% od propisane visine naknade iz točke I.

VI.
Naknade iz točke I. uplačuju se na račun Ministarstva prometa i veza Republike Hrvatske.

VII.
Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje i provjeru stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja ("Službeni list SFRJ", br. 80/87, 37/89, 48/89 i 61/90 i "Narodne novine", broj 53/91).

VIII.
Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/18
Urbroj: 535-01-92/2
Zagreb, 8. 6. 1992.

Ministar prometa i veza
Prof. dr. Josip Božičević, v. r.


Tablica 1.

_ _____________________________
Visina naknade u HRD
Red. Vrsta dozvole Za Za Za Ovlaštenja Izvanredni
br. osnov- ovla-. prizna- pregled
nu štenje vanje
dozvolu dozvole
_ _____________________________
1 2 3 4 5 6 7
_ _____________________________

  1. Pilot slobodnog balona 850 420 420 210 420
  2. Pilot zmaja 600 300 420 2.100 300
  3. Pilot jedrilice 1.000 500 500 300 500
  4. Sportski pilot aviona

helikoptera 1.500 800 420 210 800
5. Sportskipadobranci 600 300 300 210 300
6. Profesionalni pilot aviona
i helikoptera 4.200 3.000 2.100 1.800 3.000
7. Profesionalni pilot I klase
aviona 5.000 3.600 3.000 2.100 3.600
8. Prometni pilot aviona i
helikoptera 6.000 4.500 3.600 3.000 4.500
9. Navigator letač 3.000 2.100 2.100 1.500 2.100
10. Inžinjer letač u avionu i
helikopteru 4.200 3.000 2.100 1.600 3.000
11. Verifikator letač 2.100 1.500 1.600 1.200 1.800
12. Domaćin, domaćica u
zrakoplovu 3.000 2.100 2.100 1.600 2.100
13. Zrakoplovni mehaničar 4.200 3.000 2.100 1.600 3.000
14. Zrakoplovni tehničar
tehničke pripreme 2.100 1.600 1.600 1.000 1.600
15. Zrakoplovni inžinjer tehničke
pripreme 3.000 2.100 1.800 1.200 2.100
16. Zrakoplovno prometno
osoblje 3.000 2.100 1.800 1.200 2.100
17. Ostalo stručno osoblje 4.200 3.000 2.100 1.600 3.000
_ _____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti