POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pozitivna pravna praksa - podatke o prosječnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 14. i članka 67. stavka 1. točke 8. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91.), Savjet Narodne banke Hrvatske donio je
ODLUKU
o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama
I.
Ovom se odlukom propisuje način utvrđivanja kvota kao okvira za davanje kratkoročnih kredita bankama na temelju određenih kratkoročnih vrijednosnih papira i na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile za određene namjene (opća kvota). Ovom odlukom propisuje se i način utvrđivanja kvota kao okvira za odobravanje kratkoročnih kredita bankama na temelju isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile za kreditiranje proizvodnje ratarskih kultura u drugom tromjesečju 1992. godine (namjenska kvota).
II.
Općom kvotom, u smislu ove odluke, smatra se najviši iznos do kojega Narodna banka Hrvatske može odobravati kratkoročne kredite bankama na temelju određenih vrijednosnih papira, na temelju zaloga određenih vrijednosnih papira i na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su, ih banke dale za određene namjene. Namjenskom kvotom, u smislu ove odluke, smatra se i najviši Iznos do kojega Narodna banka Hrvatske može odobravati kretkoročne kredite bankama na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke dale za kreditiranje proizvodnje ratarskih kultura (pšenice, kukuruza, šećerne repe, uljarica, duhana i umjetnih gnojiva). Kvote iz stavka 1. i 2. ove točke utvrđuju se pojedinačno za svaku banku za drugo tromjesečje 1992. godine.
III.
Kratkoročnim kreditima u smislu ove odluke, smatraju se:

  1. kratkoročni krediti koji se daju na temelju domačih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijednosnih papira;
  2. kratkoročni krediti koji se daju bankama s rokom vraćanja do tri mjeseca, uz zalog blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske:
  3. kratkoročni krediti koji se daju bankama na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke dale krajnjim korisnicima za određene namjene.

IV.
Porast opće kvote iz točke II. stavka 1. ove Odluke utvrđuje se za banke na temelju okvira primarne emisije Narodne banke Hrvatske utvrđenog projekcijom monetarno kreditne politike za drugo tromjesečje 1992.godine i jedinstvenog koeficijenta izračunatog za svaku banku na način utvrden ovom Odlukom. Jedinstveni koeficijent za svaku banku predstavlja:
1) Koeficijent osnivačkog fonda i rezervi, koji se dobiva množenjem postotka udjela osnivačkog fonda i rezervi banke u ukupnom stanju osnivačkih fondova i rezervi svih banaka na dan 29. veljače 1992. godine s 1,0.
V.
Porast namjenske kvote iz točke II. stavka 2. ove odluke utvrđuje se za banke na temelju okvira primarne emisije Narodne banke Hrvatske utvrđenog projekcijom monetarno kreditne politike za drugo tromjesečje 1992. godine i jedinstvenog koeficijenta izračunatog za svaku banku na način utvrđen ovom Odlukom. Jedinstveni koeficijent za svaku banku predstavlja zbroj koeficijenata. i to:

  1. Koeficijenta osnivačkog fonda i rezervi, koji se dobiva množenjem postotka udjela osnivačkog fonda i rezervi banke u ukupnom stanju osnivačkih fondova i rezervi svih banaka na dan 29. veljače 1992. godine s 0,50;
  2. Koeficijenta kratkoročnih kredita banaka odobrenih krajnjim korisnicima za proizvodnju određenih ratarskih kultura (pšenice, kukuruza, šećerne repe, uljarica, duhane i umjetnih gnojiva), koji se dobiva množenjem postotka udjela tih kredita u ukupnom stanju tih kredita svih banaka prema prosječnom knjigovodstvenom stanju u razdoblju travanj-lipanj 1991. godine s 0,50.

VI.
Pod bankom, u smislu ove odluke, razumijevaju se banke osnovane kao pravna osoba u skladu sa Zakonom o bankama i drugim financijskim organizacijama, koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.
VII.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih i lombardnih kredita bankama ("Narodne novine", broj 73/91)
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1992. godine.
O. br. 11/92.
Zagreb, 31. ožujka 1992.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti