POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - potvrđeni zakoni - uredbu o izmjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 14. i članka 67. stavka 1. točke 8) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91), Savjet Narodne banke Hrvatske donio je
ODLUKU
o visini reeskontnih kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u II. tromjesečju 1992. godine
I.
U skladu s Odlukom o ciljevima i zadacima monetarne politike u 1992. godini ("Narodne novine". broj 73/91) i Projekcijom monetarne politike Narodne banke Hrvatske za drugo tromjesečje 1992. godine, utvrđuje se opća kvota za korištenje kredita iz primarne emisije od strane banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od 25.198.312.000 hrvatskih dinara i namjenska kvote u iznosu od 10.827.166.000. - hrvatskih dinara.
II.
Opća kvota iz točke I. ove odluke obuhvaća:

  1. visinu općih kvota koje su utvrđene za prvo tromjesečje 1992., uvećano za knjigovodstveno stanje korištenih kredita iz primarne emisije na dan 31. ožujka 1992. za zalihe poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, za robne rezerve poljoprivredno prehrambenih proizvoda domaće proizvodnje, za tov stoke, za uzgoj rasnoga priplodnog podmlatka u stočarstvu i kredita koji su odgođeni prema Uredbi o privremenoj odgodi vraćanja dijela kredita odobrenih iz primarne emisije pravnim osobama koje su pretrpjele štetu od ratnih razaranja ("Narodne novine", br. 58/91) u ukupnom iznosu od 21.896.312.000.- hrvatskih dinara; i
  2. povećanje kvota svih banaka za drugo tromjesečje 1992. godine u ukupnom iznosu od 3.300.000.000 hrvatskih dinara

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.
III.
Namjenska kvota iz točke I. ove Odluke obuhvaća:

  1. knjigovodstveno stanje kredita na dan 31. ožujka 1992. koje su banke koristile kod Narodne banke Hrvatsk sukladno odredbama Odluke o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u prvom tromjesečju 1992. godine ("Narodne novine"; broj 73/91) za kreditiranje proizvodnje ratarskih kultura (pšenice, kukuruza, šećerne repe; uljarica duhana i umjetnih gnojiva) u ukupnom iznosu od 4.127.166.000.- hrvatskih dinara: i
  2. povećanje kvota svih banaka za drugo tromjesečje 1992. godine u ukupnom iznosu od 6.700.000.000.- hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.
IV.
Iznosi dodatnog povečanja kvota točke II. stavak 1. pod 2) i točke III stavak 1. pod 2) ove odluke utvrđeni su za svaku banku na temelju Odluke o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita banaka ("Narodne novine", broj 18/92).
V.
Banke mogu koristiti kratkoročne kredite iz primarne emisije, kod Narodne banke Hrvatske do iznosa utvrđenog u točki II. i III. ove Odluke a na način i uz uvjete koji su utvrđeni Odlukom o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u drugom tromjesečju 1992. godine ("Narodne novine", broj 18/92).
VI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1992. godine.
O. br. 10/92.
Zagreb, 31. ožujka 1992.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Ante Čičin-Šain, v. r.NARODNA BANKA HRVATSKE
ZAGREB
Zagreb, 31. ožujka 1992.
Direkcija monetarno-kreditnih poslova
PREGLED OPĆIH KVOTA PO BANKAMA ZA II. TROMJESEČJE 1992. GODINE
- u tisućama hrvatskih dinara-
_ ______________________________
Stanje Dodatna opća kvota Ukupna Ukupna
Red. kredita za II. tromjesečje 92. dodatna opća
br. BANKA OK 31. 03. kvota kvota
92. travanj svibanj lipanj (1+5)
_ ______________________________
1 2 3 4 5 6
_ ______________________________

  1. Bjelovar 344.970 14.172 14.172 14.172 42.516 387.486
  2. MB

Čakovec 316.401 6.312 6.312 6.312 18.936 335.337
3. Dubrovnik 463.840 27.797 27.797 27.797 83.391 547.231
4. Karlovac 149.287 17.620 17.620 17.620 52.860 202.147
5. Koprivnica 316.465 12.523 12.523 12.523 37.569 354.034
6. Osijek 2.661.391 64.772 64.772 64.772 194.316 2.855.707
7. Pula 428.419 33.776 33.776 33.776 101.328 529.747
8. RB Rijeka 1.320.661 94.138 94.138 94.138 282.414 1.603.075
9. Samobor 24.171 1.948 1.948 1.948 5.844 30.015
10. Sisak 130.417 11.830 11.830 11.830 35.490 165.907
11. Požega 161.892 9.064 9.064 9.064 27.192 189.084
12. SB Split 1.902.835 73.438 73.438 73.438 220.314 2.123.149
13. Šibenik 185.423 17.931 17.931 17.931 53.793 239.216
14. Varaždin 335.534 21.382 21.382 21.382 64.146 399.680
15. Vinkovci 749.353 11.234 11.234 11.234 33.702 783.055
16. Vukovar 234.347 6.213 6.213 6.213 18.639 252.986
17. Umag 119.460 6.540 6.540 6.540 19.620 139.080
18. Zadar 335.107 18.220 18.220 18.220 54.660 389.767
19. ZB Zagreb 6.839.854 311.83B 311.836 311.836 935.508 7.775.162
20. PB Zsgreb 3.739.961 280.892 280.892. 280.892 842.676 4.582.637
21. KB Zagreb 18.664 3.239 3.239 3.239 9.717 28.381
22. Županja 938.402 20.557 20.557 20.557 61.671 1.000.073
23. Ilirija b.
Zgb 4.934 197 197 197 591 5.525
24. Croatia b.
Zgb 87.528. 15.079 15.079 15.079 45.237 132.765
25. Trgovačka
b. Zgb 4.475 1.066 1.066 1.066 3.198 7.873
26. Čakov.b.
Čakovec 20.358 940 940 940 2.820 23.178
27. Trg. tur. b.
Split 27.881 1.167 1.167 1.167 3.501 31.382
28. Partner b.
Zgb. 2.136 1.851 1.851 1.851 5.553 7.689
29. Adria b.
Rijeka 14.478 4.527 4.527 4.527 13.581 28.059
30. Poniorske b.
Split 8.232 3.839 3.839 3.839 11.517 19.749
31. HPT
Zagreb 2.376 1.566 1.566 1.566 4.698 7.074
32. HRIB
Zagreb 5.376 2.391 2.391 2.391 7.173 12.549
33. Promdei b.
Zagreb 1.884 1.943 1.943 1.943 5.829 7.713
_ ______________________________
UKUPNO: 21.896.312 1.100.000 .100.000 1.100.000 3.300.000 25.196.312
_ ______________________________


NARODNA BANKA HRVATSKE Zagreb, 30. ožujka 1992. ZAGREB

PREGLED NAMJENSKIH KVOTA PO BANKAMA ZA II. TROMJESEČJE 1992. GODINE

- u tisućama hrvatskih dinara -

_ ______________________________
Stanje PE Dodatna kvota Ukupna Ukupna
Red. za ratar. za II. tromjesečje 92. dodatna namjenska
br. BANKA proizvod. kvota kvota
31. 3. 92. travanj svibanj lipanj (1+5)
_ ______________________________
1 2 3 4 5 6
_ ______________________________

  1. Bjelovar 118.600 44.527 42.591 42.591 129.709 248.309
  2. MB

Čakovec 16.500 6.890 6.591 6.591 20.072 36.572
3. Dubrovnik 0 35.644 34.094 34.094 103.832 103.832
4. Karlovac 0 31.457 30.090 30.090 91.637 91.637
5. Koprivnica 21.120 26.973 25.800 25.800 78.573 99.693
6. Osijek 1.590.618 303.092 289.914 289.914 882.920 2.473.538
7. Pula 9.873 46.736 44.704 44.704 136.144 146.017
8. RB Rijeka 20.523 123.428 118.061 118.061 359.550 380.073
9. Samobor 0 2.557 2.446 2.446 7.449 7.449
10. Sisak 9.515 28.235 27.007 27.007 82.249 91.764
11. Požega 81.810 18.842 18.022 18.022 54.886 136.696
12. SB Split 43.329 102.324. 97.875 97.875 298.074 341.403
13. Šibenik 3.127 15.534 14.859 14.859 45.252 48.379
14. Varaždin 46.800 33.522 32.064 32.064 97.650 144.450
15. Vinkovci 184.184 39.359 37.647 37.647 114.653 298.837
16. Vukovar 0 27.885 26.673 26.673 81.231 81.231
17. Umag 22.647 15.629 14.949 14.949 45.527 68.174
18. Zadar 1.600 28.977 27.717 27.717 84.411 86.011
19. ZB Zagreb 505.461 539.384 515.933 515.933 1.571.250 2.076.711
20. PB Zagreb 656.449 676.726 647.303 647.303 1.971.332 2.627.781
21. KB Zagreb 0 6.773 6.479 6.479 19.731 19.731
22. Županja 793.030 78.057 74.663 74.663 227.383 1.020.413
23. Ilirija
b. Zgb 0 412 394 394 1.200 1.200
24. Croatia
b. Zgb 0 28.836 27.582 27.582 84.000 84.000
25. Trgovačka
b. Zgb 0 1.937 1.853 1.853 5.643 5.643
25. Čakov.
b.Čakovec 1.980 1.146 1.096 1.096 3.338 5.318
27. Trg. tur. b.
Split 0 1.421 1.360 1.360 4.141 4.141
28. Partner
b. Zgb. 0 3.871 3.703 3.703 11.277 11.277
29. Adria
b. Rijeka 0 9.466 9.055 9.055 27.576 27.576
30. Pomorska
b. Split 0 8.027 7.678 7.678 23.383 23.383
31. HPT
Zagreb 0 3.274 3.132 3.132 9.538 9.538
32. HRIB
Zagreb 0 4.999 4.782 4.782 14.563 14.563
33. Promdei
b. Zagreb 0 4.060 8.883 3.883 11.826 11.826
_ ______________________________
UKUPNO: 4.127.166 2.300.000 2.200.000 2.200.000 6.700.000 10.827.166
_ ______________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti