POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - ažurirani pregledi - naredbu o određivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. studenoga 1992. godine donijela je
UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
Članak 1.
U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91, 73/91, 18/92, 61/92 i 65/92) u članku 10. stavak 10. briše se.
Članak 2.
U članku 19. stavak 1. iza točke 24. dodaju se nove točke 25. i 26. koje glase: "25. građevinskog materijala iz Tar. br. 6. Tarife poreza na promet proizvoda kojeg nabavljaju pravne i fizičke osobe odnosno građani i građanske pravne osobe kojima su uništeni ili oštećeni stambeni, gospodarski, sakralni ili drugi objekti u ratnim razaranjima domovinskog rata. Oslobođenje od plaćanja poreze na promet iz ove točke može se ostvariti kupnjom navedenog materijala od proizvodačkih i trgovačkih organizacija uz uvjet da se prodavaocu dostavi zapisnik nadležne komisije za procjenu ratne štete i specifikacija materijala koju je izradio nadležni organ za graditeljstvo. 26. turističkog propagandnog i informativnog materijala koji se dijeli besplatno."
Članak 3.
U članku 23. u stavku 1. iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi: "13. na građevinske usluge što ih obave pravne i fizičke osobe na stambenim, gospodarskim, sakralnim i drugim objektima koji su oštećeni u ratnim razaranjima domovinskog rata."
Članak 4.
U Tarifi poreza na promet u glavi I. Porez na promet proizvoda u tar. broju 6. stavak 2. mijenja se i glasi: "Po stopi od 10% na promet:

  1. Proizvodi za građevinarstvo: agregat (pijesak, šljunak i drobljeni kamen), veziva (cement i vapno), opeka (puna, šuplja i sve vrste blokova). "fert" strop (ispuna i gredice), blokovi od betona i plinobetona ("siporex"). crijep (od betona i opeke), azbest-cementne ploče (salonit ploće i pribor), betonsko željezo (glatko i rebrasto, valjana žica i armaturne mreže), sve vrste stakla, keramičke pločice (podne i zidne), termoizolacijski i hidroizolacijski materijali na bazi mineralnih materijala, staklene vune, pluta, bitumena i sintetičkih materijala:
  2. Drvna rezana građa i pribor (klamfe, paljena žica i čavli), građevinska stolarija i sve vrste drvenih ploča (šperploče, lesonit-ploče, panel-ploče, ploče iverice i oplemenjene drvene ploče);
  3. Električni kablovi, cijevi za vodovodne instalacije s pripadajućim priborom, cijevi za kanalizaciju s pripadajućim priborom i podni sifoni."

Članak 5.
U Tarifnom broju 8. u točki 1) iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi: "proizvoda koji služe za ljudsku prehranu, osim kave i proizvođa iz članka 19. ovoga zakona i proizvoda koji su navedeni u drugim tarifnim brojevima ove tarife". U točki 2) alineja 2. briše se.
U istoj točki alineja 13. mijenja se i glasi: "- turističkog propagandnog i informativnog materijala koji se prodaje krajnjim korisnicima."
Članak 6.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-19/92-01/04
Urbroj: 5939112-92-50
Zagreb, 25. studenoga 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti