POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - sudska praksa - naredba o izgledu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povlasticamaslijepih osoba, osoba oboljelih od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnihbolesti kao i osoba oboljelih od multiple skleroze i njihovih pratilacau unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br 22/92.)Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske. na sjednici 3. lipnja1992. utvrdila je pročišćeni tekst Zakona o povlasticama slijepih osoba.

Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Sabora Republike Hrvatske
Ante Klarić, dipl. iur., v, r.
ZAKON
o povlasticama slijepih osoba, osoba oboljelih od distrofijei srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti kao i osoba oboljelih od multipleskleroze, mentalno nedovoljno razvijenih; osoba oštećena sluha, dijaliziranihbolesnika; invalida rada, civilnih invalida rata koje nisu u stanju dasame osiguraju u cijelosti ili djelomično potrebe normalnog individualnogili društvenog života uslijed invalidnosti bilo prirođene ili stečene injihovih pratilaca u unutarnjem putničkom prometu
(pročišćeni tekst)
Članak 1.
Slijepe osobe, osobe oboljele od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnihbolesti, kao i osobe oboljele od multiple skleroze, mentalno nedovoljnorazvijene, osobe oštećena sluha, dijalizirani bolesnici, invalidi rada,civilni invalidi rata koji nisu u stanju da sami osiguraju u cijelostiili djelomično potrebe normalnog individualnog ili društvenog života uslijedinvalidnosti bilo prirodene ili stečene, s prebivalištem na teritorijuRepublike Hrvatske i njihovi pratioci imaju pravo na povlastice, na teritorijuRepublike Hrvatske u željezničkom, cestovnom. pomorskom, riječnom i zračnomputničkom prometu za ukupno šest putovanja godišnje.

Članak 2.
Slijepom osobom, prema ovom zakonu, smatra se osoba koja ima do 10%sposobnosti vida.
Osobom oboljelom od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolestii multipleskleroze, prema ovom zakonu, smatra se osoba kojoj je utvrđenaI kategorija invalidnosti ili osoba kojoj je utvrđena odnosno priznatapotreba njege i pomoći od strane druge osobe.
Pratilac slijepe osobe je osoba koja na putovanju prati slijepu osobuodnosno koja sama putuje po slijepu osobu ili se vraća poslije pračenjaslijepe osobe. Slijepa osoba ne može biti pratilac druge slijepe osobe.
Pratilac osobe oboljele od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnihbolesti kao i osobe oboljele od multiple skleroze je osoba koja na putovanjuprati osobu oboljelu od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolestiodnosno koja sama putuje po osobu oboljelu od distrofije i srodnih mišićnihi neuromišićnih bolesti ili se vraća poslije praćenja osobe oboljele oddistrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti. Osoba oboljela oddistrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti ne može biti pratilacdruge takve osobe.
Jednim putovanjem smatra se prijevoz u polasku i povratak u mjesto polaska.

Članak 3.
Povlastica za prijevoz slijepe osobe, osobe oboljele od distrofije isrodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti kao i osobe oboljele od multipleskleroze, iznosi:
- 75% od redovne cijene prijevoza u željezničkom, cestovnom, pomorskomi riječnom prometu,
- 50% od redovne cijene prijevoza u zračnom prometu.

Članak 4.
Povlastica za prijevoz pratioca slijepe osobe, osobe oboljele od distrofijei srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti kao osobe oboljele od multipleskleroze, iznosi:
- 100% od redovne cijene prijevoza (besplatni prijevoz) u željezničkom,cestovnom, pomorskom i riječnom prometu,
- 50% od redovne cijene prijevoza u zračnom prometu.

Članak 5.
Slijepa osoba, osoba oboljela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnihbolesti kao i osoba oboljela od multiple skleroze i njihovi pratioci imajupravo na povlasticu iz članka 3. i 4. ovoga zakona za prijevoz u prvomrazredu putničkog ili brzog vlaka, u prvoj klasi na brodu i u ekonomskojklasi u avionu.

Članak 6.
Slijepa osoba, osoba oboljela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišičnihbolesti kao i osoba oboljela od multiple skleroze, odnosno njihovi pratioci,koristit će povlastice iz ovoga zakona na temelju knjižice za povlašteniprijevoz koju izdaje Savez slijepih i slabovidnih Hrvatske, Savez društavadistrofičara Hrvatske i Savez multiple skleroze Republike Hrvatske.

Članak 7.
Sredstva za davanje naknada za iskorištene povlastice iz članka 3. i4. ovoga zakona poduzećima i samostalnim privrednicima hoji obave prijevozosiguravaju se u republičkom proračunu.

Članak 8.
Ovlašćuje se ministar financija da u sporazumu s ministrom prometa iveza pravilnikom propiše postupak za ostvarivanje prava na korištenje povlasticapo ovom zakonu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenamai dopunama Zakona o povlasticama slijepih osoba, osoba oboljelih od distrofijei srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti kao i osoba oboljelih od multipleskleroze i njihovih pratilaca u unutarnjem putničkom prometu ("Narodnenovine", br. 22/92.).

Članak 9.
Ovlašćuje se ministar zdravstva da u roku 60 dana od dana stupanja nasnagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povlasticama slijepih osoba,osoba oboljelih od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolestikao i osoba oboljelih od multiple skleroze i njihovih pratilaca u unutarnjemputničkom prometu ("Narodne novine". br. 22/92), propiše kriterijeza ostvarivanje prava na korištenje povlastica po tom Zakonu posebnim pravilnikomza mentalno nedovoljno razvijene, osobe oštećena sluha, dijalizirane bolesnike,invalide rada i civilne invalide rata.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti