POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - poslovno pravo - odluka o ograničenoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 14. i članka 67. stavka 1. točke 8) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici od 1. listopada 1992. godine, donio je

ODLUKU
o visini reeskontnih kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u IV. tromjesečju 1992. godine

I.
U skladu s Odlukom o ciljevima i zadacima monetarne politike u 1992. godini ("Narodne novine", broj 73/91) i Projekcijom monetarne politike Narodne banke Hrvatske za IV. tromjesečje 1992. godine, utvrđuje se opća kvota za korištenje kredita iz primarne emisije od strane banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od 56.653.864.000.- hrvatskih dinara i namjenska kvota za kreditiranje proizvodnje ratarskih kultura (pšenice i uljane repice roda 1993. godine) u iznosu od 19.103.281.000.- hrvatskih dinara, te namjenska kvota za kreditiranje sezonskih zaliha i rezervi poljoprivrednih proizvoda jesenske berbe roda 1992. godine (kukuruza, šećerne repe - šećera, uljarica - sirovog ulja i duhana domaće proizvodnje) u iznosu od 31.200.000.000.- hrvatskih dinara.

II.
Opća kvota iz točke I. ove Odluke obuhvača:

 1. visinu općih kvota koje su utvrđene za. III. tromjesečje 1992. godine u ukupnom iznosu od 37.153.864.000.- hrvatskih dinara; i
 2. povećanje kvota svih banaka za IV. tromjesečje 1992. godine u ukupnom iznosu od 19.500.000.000.- hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.

III.
Namjenska kvota za kreditiranje proizvodnje ratarskih kultura iz točke 1. ove Odluke obuhvaća:

 1. visinu namjenske kvote za financiranje proizvodnje ratarskih kultura, koja je utvrđena za III. tromjesečje 1992. godine u ukupnom iznosu od 7.403.281.000.- hrvatskih dinara: i
 2. povećanje kvota svih banaka za IV. tromjesečje 1992. godine, za kreditiranje proizvodnje ratarskih kultura (pšenice i uljane repice roda 1993. godine) u ukupnom iznosu od 11.700.000.000.- hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.

IV.
Namjenska kvota za kreditiranje sezonskih zaliha i rezervi poljoprivrednih proizvoda jesenske berbe roda 1992. godine iz točke 1. ove Odluke obuhvaća:

 1. visinu namjenske kvote za financiranje sezonskih zaliha i rezervi pšenice i uljane repice domaće proizvodnje roda 1992. godine, koja je utvrđena za III. tromjesečje 1992. godine u ukupnom iznosu od 9.900.000.000.- hrvatskih dinara; i
 2. povećanje kvota svih banaka za IV. tromjesečje 1992. godine za kreditiranje sezonskih zaliha i rezervi poljoprivrednih proizvoda jesenske berbe roda 1992. godine (kukuruza, šećerne repe - šećera, uljarica - sirovog ulja i duhana domaće proizvodnje) u ukupnom iznosu od 21.300.000.000.- hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.

V.
Iznosi dodatnog povećanja opće kvote iz točke II. stavak 1. pod 2) i namjenskih kvota iz točke III. stavak 1. pod 2) i točke IV. stavak 1. pod 2) ove Odluke utvrđeni su za svaku banku na temelju Odluke o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama u IV. tromjesečju 1992. godine ("Narodne novine", broj 60/92).

VI.
Banke mogu koristiti kratkoročne kredite iz primarne emisije, kod Narodne banke Hrvatske do iznosa utvrđenog u točki II, III. i IV. ove Odluke, a na način i uz uvjete koji su utvrđeni Odlukom o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u IV. tromjesečju 1992. godine ("Narodne novine", broj 60/92).

VII.
Banke su dužne uskladiti korištenje kredita iz točke III. stavka 1. pod 1 ) 1 točke IV. stavka 1. pod 1 ) ove Odluke po osnovi proizvodnje ratarskih kultura i sezonskih zaliha i rezervi pšenice i uljane repice roda 1992. godine, koje su koristile iz primarne emisije u III. tromjesečju 1992. godine, s ugovorenim rokovima dospijeća.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. listopada 1992. godine.

O. br. 58/92.
Zagreb,1. listopada 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


NARODNA BANKA HRVA'I'SKE ZAGREB

PREGLED OPĆIH KVOTA PO BANKAMA ZA IV. TROMJESEČJE 1992. GODINE

- u tisućama hrvatshih dinara
_ ____________________________
UKUPNA UKUPNA
Red. OPĆA DODATNA OPĆA KVOTA DODATNA OPĆA
br. Banka KVOTA OPĆA KVOTA
KVOTA (1+5)
listopad studeni prosinac (2+3+4)
_ ____________________________
1 2 3 4 5 6
_ ____________________________

 1. Bjelovar 512.091 67.184 67.184 67.184 201.552 713.643
 2. MBČakovec

391.011 30.017 30.017 30.017 90.051 481.062
3. Dubrovnik 915.286 198.443 198.443 198.443 595.329 1.510.815
4. Karlovac 495.750 158.301 158.301 158.301 474.903 970.653
5. Koprivnica 484.066 70.109 70.109 70.109 210.327 694.393
6. Osijek 3.276.669 226.968 226.968 226.968 680.904 3.957.573
7. Pula 1.008.080 257.852 257.852 257.852 773.556 1.781.636
8. Rijeka 2.811.118 651.337 651.337 651.337 1.954.011 4.765.129
9. Samobor 56.421 14.237 14.237 14.237 42.711 99.132
10. Sisak 343.405 95.702 95.702 95.702 287.106 630.511
11. Požega 264.527 40.877 40.877 40.877 122.031 386.558
12. SB Split 3.131.493 543.666 543.666 543.666 1.830.998 4.762.491
13. Šibenik 382.774 77.401 77.401 77.401 232.203 614.977
14. Varaždin 660.236 140.483 140.483 140.483 421.449 1.081.885
15. Vinkovci 826.897 51.263 51.263 51.263 153.789 980.686
16. Vukovar 297.254 32.938 32.938 32.938 98.814 396.068
17. Umag 221.878 44.842 44.842 44.842 133.926 355.804
18. Zadar 680.730 156.837 156.837 156.837 470.511 1.151.241
19. ZB Zagreb 10.361.514 1.394.477 1.394.477 1.394.477 4.183.431 14.544.945
20. PB Zagreb 7.832.544 1.644.410 1.644.410 1.644.410 4.933.230 12.565.774
21. KB Zagreb 98.064 37.571 37.571 37.571 112.713 210.777
22. Županja 1.128.004 68.976 206.928 1.334.932
23. Ilirija banka Zagreb
9.776 2292 2.292 2.292 6.876 16.852
24. Croatia banka Zagreb
563.763 173.725 173.725 173.725 521.175 1.084.938
25. Trgovačka banka Zagreb
27.874 10.784 10.784 10.784 32.352 60.026
26. Čakovečka banka Čakovec
35.006 6.377 6.377 6.377 19.131 54.137
27. Trg. tur. banka Split
45.418 7.568 7.568 7.568 22.704 68.122
28. Partner banka Zagreb
47.662 21.552 21.552 21.552 64.656 112.318
29. Adria banka Rijeka
125.770 52.683 52.683 52.683 158.049 283.819
30. Pomorska banka Split
102.392 44.558 44.558 44.558 133.874 236.066
31. HPT Zagreb
39.385 17.421 17.421 17.421 52.2B3 91.848
32. Gospodarska kreditna banka Zagreb
0 19.883 19.883 19.883 59.649 59.649
33. Promdei banka Zagreb
53.335 24.596 24.596 24.596 73.788 127.123
34. Hrvatska gospodarska banka Zagreb
59.771 32.226 32.226 32.226 96.678 156.449
35. Hypobanka Zagreb
0 41.758 41.758 41.758 125.274 125.274
36. Neretvanska-gosp. banka Ploče
0 41.086 41.086 41.086 123.258 123.258
_ ____________________________
UKUPNO: 37.089.764 6.500.000 6.500.000 6.500.000 19.500.000 56.589.764
_ ____________________________


NARODNA BANKA HRVATSKE ZAGREB

PREGLED NAMJENSKIH KVOTA ZA PROIZVODNJU RATARSKIH KULTURA PO BANKAMA ZA IV. TROMJESEČJE 1992. GODINE

- u tisućma hrvatskih dinara
_ ____________________________
DODATNA NAMJENSKAUKUPNA UKUPNA
Red. BANKA Stanje kred. KVOTA DODATNA NAMJENSKA
za proizv. NAM. KVOTA
(1 + 4)
30. 09. 91. listopad studeni KVOTA ( 2+3)
_ ____________________________
1 2 3 4 5
_ ____________________________

 1. Bjelovar 153.689 283.265 120.906 404.171 557.860
 2. MB Čakovec 6.580 86.168 36.779 122.947 129.527
 3. Dubrovnik 72.838 62.586 26.714 89.300 162.138
 4. Karlovac 64.282 49.926 21.310 71.236 135.518
 5. Koprivnica 55.839 172.105 73.459 245.564 301.403
 6. Osijek 1.957.630 1.637.196 698.803 2.335.999 4.293.629
 7. Pula 92.929 123.379 52.662 176.041 268.970
 8. RB Rijeka 251.127 282.181 120.443 402.624 658.751
 9. Samobor 5.226 4.490 1.917 6.407 11.633
 10. Sisak 57.698 107.027 45.682 152.709 210.407
 11. Požega 89.712 2.829 5.476 18.305 108.017
 12. SB Split 207.027 205.393 87.668 293.061 500.088
 13. Šibenik 30.107 32.432 13.843 46.275 76.382
 14. Varaždin 101.500 65.394 27.912 93.306 194.806
 15. Vinkovci 162.747 83.576 35.673 119.249 281.996
 16. Vukovar 56.982 24.706 10.545 35.251 92.233
 17. Umag 31.937 130.897 55.871 186.768 218.705
 18. Zadar 60.814 66.850 28.533 95.383 156.197
 19. ZB Zagreb 1.400.818 1.751.590 747.630 2.499.220 3.900.038
 20. PB agreb 1.499.776 2.203.415 940.480 3.143.895 4.643.671
 21. KB Zagreb 13.841 11.849 5.058 16.907 30.748
 22. Županja 892.109 634.904 270.996 905.900 1.798.009
 23. Ilirija banka

Zagreb 841 723 309 1.032 1.873
24. Croatia banka
Zagreb 58.926 54.790 23.386 78.176 137.102
25. Trgovačka banka
Zagreb 3.957 3.401 1.452 4.853 8.810
26. Čakovečka banka
Čakovec 2.581 13.261 5.660 18.921 21.502
27. Trg. tur. banka
Split 2.905 2.387 1.019 3.406 6.311
28. Partner banka
Zagreb 7.911 6.797 2.901 9.698 17.609
29. Adria banka
Rijeka 19.344 16.615 7.092 23.707 43.051
30. Pomorska banka
Split 16.403 14.053 5.998 20.051 36.454
31. HPT Zagreb 6.691 5.494 2.345 7.839 14.530
32. Gospodarska
kreditna banka Zagreb 10.216 6.271 2.677 8.948 19.164
33. Promdei banka
Zagreb 8.298 7.758 3.311 11.069 19.367
34. Hrvatska gospodarska
banka Zagreb 0 10.164 4.338 14.502 14.502
35. Hypobanka Zagreb
0 13.170 5.621 18.791 18.791
36. Neretvanska-gosp.
banka Ploče 0 12.958 5.531 18.489 18.489
_ ____________________________
UKUPNO: 7.403.281 8.200.000 3.500.000 11.700.000 19.103.281
_ ____________________________


NARODNA BANKA HRVATSKE ZAGREB

PREGLED NAMJENSKIH KVOTA ZA ZALIHE JESENJE BERBE 92. PO BANKAMA ZA IV. TROMJESEČJE 1992. GODINE

- u tisućama hrvatskih dinara

_ ____________________________
UKUPNA UKUPNA
Red. OPĆA DODATNA OPĆA KVOTA DODATNA OPĆA
br. Banka KVOTA OPĆA KVOTA
KVOTA (1+5)
listopad studeni prosinac (2+3+4)
_ ____________________________
1 2 3 4 5 6
_ ____________________________

_ ____________________________

Stanje kred DODATNA NAMJENSKA UKUPNA UKUPN
Red. Banka za. zal. pšen. KVOTA DODATNA NAMJEN.
i ulj. repice NAM. KVOTA
25. 09. 92. listopad studeni prosinac KVOTA (1 + 5)
(2 + 3 + 4)
_ ____________________________
1 2 3 4 5 6
_ ____________________________

 1. Bjelovar 234.945 174.624 104.775 69.850 349.249 584.194
 2. MBČakovec

502.641 142.656 85.594 57.063 285.313 787.95
3. Dubrovnik 28.875 188.348 113.009 75.339 376.696 405.571
4. Karlovac 43.786 72.603 43.562 29.041 145.206 188.992
5. Koprivnica 152.700 91.597 54.958 36.639 183.194 335.894
6. Osijek 1.982.552 1.092.655 655.593 437.062 2.185.310 4.167.862
7. Pula 131.997 168.002 100.801 67.201 336.004 468.001
8. RB Rijeka 268.813 342.137 205.282 136.855 684.274 953.087
9. Samobor 0 11.139 6.684 4.456 22.279 22.279
10. Sisak 178.375 46.160 27.696 18.464 92.320 270.695
11. Požega 261.500 115.448 69.269 46.179 230.896 492.396
12. SB Split 221.375 427.792 256.675 171.117 855.584 1.076.959
13. Šibenik 21.966 31.705 19.023 12.682 63.410 85.376
14. Varaždin 201.718 115.877 69.526 46.351 231.754 433.472
15. Vinkovci 183.506 216.861 130.117 86.745 433.723 617.229
16. Vukovar 0 22.176 13.306 8.870 44.352 44.352
17. Umag 0 24.509 14.706 9.804 49.019 49.019
18. Zadar 24.750 121.604 72.962 48.642 243.208 267.958
19. ZB Zagreb 2.225.027 4.338.658 2.603.193 1.735.463 8.677.314 10.902.341
20. PB Zagreb 1.898.051 1.682.197 1.009.317 672.878 3.364.392 5.262.443
21. KB Zagreb 0 15.389 9.234 6.154 30.777 30.777
22. Županja 693.519 828.506 497.103 331.402 1.657.011 2.350.530
23. Ilirija banka Zagreb
0 939 563 376 1.878 1.878
24. Croatia banka Zagreb
159.014 176.247 105.748 70.499 352.494 511.508
25. Trgovačka banka Zagreb
0 4.417 2.650 1.767 8.834 8.834
26. Čakovačka banka Čakovec
9.790 15.502 9.301 6.201 31.004 40.794
27. Trg. tur. banka Split
19.250 61.103 36.662 24.440 122.205 141.455
28: Partner banka Zagreb
0 8.828 5.297 3.531 17.656 17.656
29. Adria banka Rijeka
0 21.580 12.948 8.632 43.160 43.160
30. Pomorska banka Split
0 18.252 10.951 7.301 36.504 36.504
31. HPTZagreb
0 7.136 4.282 2.854 14.272 14.272
32. Gospodarska kreditna banka Zagreb
0 8.144 4.887 3.258 16.289 16.289
33. Promdei banka Zagreb
0 10.075 6.045 4.030 20.150 20.150
34. Hrvatska gospodarska banka Zagreb
20.283 13.200 7.920 5.280 26.400 46.683
35. Hypobanka Zagreb
0 17.105 10.263 6.842 34.210 34.210
36. Neretvanska-gosp. banka Ploče
0 16.829 10.098 6.732 33.659 33.659
_ ____________________________
UKUPNO: 9.464.433 10.650.000 6.390.000 4.260.000 21.300.000 30.764.433
_ ____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti