POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - poslovne novine - popis upisanih uvoznika ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 14. i članha 67. stavka 1. točke 8) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske (.Narodne novine", broj 71/91.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici od 1. listopada 1992. godine, donio je

ODLUKU
o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama u IV. tromjesečju 1992. godine

I.
Ovom se odlukom propisuje način utvrđivanja kvota u IV. tromjesečju 1992. godine, kao okvira za odobravanje kratkoročnih kredita bankama na temelju određenih kratkoročnih vrijednosnih papira i na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile za određene namjene (opća kvota).
Ovom odlukom propisuje se i način utvrđivanja kvota, kao okvira za odobravanje kratkoročnih kredita bankama na temelju isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile za kreditiranje proizvodnje ratarskih kultura (pšenice i uljane repice roda 1993. godine) i za kreditiranje sezonskih zaliha i rezervi poljoprivrednih proizvoda jesenske berbe roda 1992. godine (kukuruza; šećerne repe-šećera, uljarica-sirovog ulja i duhana domaće proizvodnje) u IV. tromjesečju 1992. godine (namjenske kvote).

II.
Općom kvotom, u smislu ove odluke, smatra se najviši iznos do kojega Narodna banha Hrvatske može odobravati kratkoroćne kredite bankama na temelju: određenih vrijednosnih papira, zaloga određenih vrijednosnih papira i određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile za određene namjene.
Namjenskom kvotom, u smislu ove odluke, smatra se najviši iznos do kojega Narodna banka Hrvatske može odobravati kratkoročne kredite bankama na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile za kreditiranje proizvodnje ratarskih kultura (pšenice i uljane repice roda 1993. godine).
Namjenskom kvotom, u smislu ove odluke, smatra se i najviši iznos do kojega Narodna banka Hrvatske može odobravati kratkoročne kredite bankama na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile za kreditiranje sezonskih zaliha i rezervi poljoprivrednih proizvoda jesenske berbe roda 1992. godine (kukuruza, šećerne repe-šećera, uljarica-sirovog ulja i duhana domaće proizvodnje).
Kvote iz stavka 1, 2. i 3. ove točke, utvrđuju se pojedinačno za svaku banku za IV. tromjesečje 1992. godine.

III.
Kratkoročnim kreditima, u smislu ove odluke, smatraju se:

  1. kratkoročni krediti koji se odobravaju na temelju domaćih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijednosnih papira;
  2. kratkoroćni krediti koji se odobravaju bankama s rokom vraćanja do tri mjeseca, uz zalog blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske;
  3. kratkoročni krediti koji se odobravaju bankama na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile krajnjim korisnicima za određene namjene.


IV.
Porast opće kvote iz točke II. stavka 1. ove odluke, utvrđuje se za banke na temelju okvira primarne emisije Narodne banke Hrvatske utvrđenog Projekcijom monetarno-kreditne politike za IV. tromjesečje 1992. godine i jedinstvenog koeficijenta izračunatog za svaku banku na način utvrđen ovom odlukom.
Jedinstveni koeficijent za svaku banku predstavlja:
1) koeficijent osnivačkog fonda i rezervi, koji se dobiva množenjem postotka udjela osnivačkog fonda i rezervi banke u ukupnom stanju osnivačkih fondova i rezervi svih banaka po Zaključnom računu za 1991. godinu s 1,0.
Izuzetno, za banke koje su osnovane nakon 31. prosinca 1991., a do stupanja na snagu ove Odluke (novoosnovane banke), kvote se utvrđuju prema knjigovodstvenom stanju fondova i rezervi tih banaka na dan njihovog osnivanja.

V.
Porast namjenske kvote iz točke II. stavka 2. ove odluke za kreditiranje proizvodnje ratarskih kultura (pšenice i uljane repice roda 1993. godine) utvrđuje se za banke na temelju okvira primarne emisije Narodne banke Hrvatske utvrđenog Projekcijom monetarno kreditne politike za IV. tromjesečje 1992. godine i jedinstvenog koeficijenta izračunatog za svaku banku na način utvrđen ovom Odlukom.
Jedinstveni koeficijent za svaku banku predstavlja zbroj koeficijenata, i to:

  1. Koeficijenta osnivačkog fonda i rezervi, koji se dobiva množenjem postotka udjela osnivačkog fonda i rezervi banke u ukupnom stanju osnivačkih fondova i rezervi svih banaka po Zaključnom računu za 1991. godinu s 0,25; i
  2. Koeficijenta kratkoročnih kredita banaka odobrenih krajnjim korisnicima za financiranje, proizvodnje ratarskih kultura, koji se dobiva množenjem postotka udjela tih kredita banaka u ukupnom stanju kredita svih banaka u razdoblju listopad-prosinac 1991. godine s 0,75.

Izuzetno, za banke koje su osnovane nakon 31. prosinca 1991., a do stupanja na snagu ove Odluke (novoosnovane banke), kvote se utvrđuju prema knjigovodstvenom stanju fondova i rezervi tih banaka na dan njihovog osnivanja.

VI.
Porast namjenske kvote iz točke II. stavka 3. ove odluke za sezonske zalihe i rezerve poljoprivrednih proizvoda jesenske berbe roda 1992. godine (kukuruza, šećerne repe-šećera, uljarica-sirovog ulja i duhana domaće proizvodnje) utvrđuje se za banke na temelju okvira primarne emisije Narodne banke Hrvatske utvrđenog Projekcijom monetarno kreditne politike za IV. tromjesečje 1992. godine i jedinstvenog koeficijenta izračunatog za svaku banku na način utvrđen ovom Odlukom.
Jedinstveni koeficijent za svaku banku predstavlja zbroj koeficijenata, i to:

  1. Koeficijenta osnivačkog fonda i rezervi, koji se dobiva množenjem postotka udjela osnivačkog fonda i rezervi banke u ukupnom stanju osnivačkih fondova i rezervi svih banaka po Zaključnom računu za 1991. godinu s 0,25; i
  2. Koeficijenta kratkoročnih kredita banaka odobrenih krajnjim korisnicima za financiranje sezonskih zaliha i rezervi tih poljoprivrednih proizvoda, koji se dobiva množenjem postotka udjela tih kredita banaka u ukupnom stanju kredita svih banaka u razdoblju listopad-prosinac 1991. godine s O,75.

Izuzetno, za banke koje su osnovane nakon 31. prosinca 1991., a do stupanja na snagu ove Odluke (novoosnovane banke), kvote se utvrđuju prema knjigovodstvenom stanju fondova i rezervi tih banaka na dan njihovog osnivanja.

VII.
Pod bankom, u smislu ove odluke, razumijevaju se banke osnovane kao pravna osoba u skladu sa Zakonom o bankama i drugim financijskim organizacijama, koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. listopada 1992. godine.

O. br. 57/92.
Zagreb,1. listopada 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, , v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti