POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - stručni članci - pravilnik o mobilizaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Polazeći od značenja kulturne baštine, kao neprocjenjivo vrijedne sastavnice duhovnog i materijalnog bogatstva naroda i - pored prirode - najznačajnijeg dijela nasljeđa u čovjekovom okolišu, ukazujući na činjenicu, da je kulturna baština od pamtivijeka predstavljala jednu od temeljnih odrednica identiteta hrvatskog naroda i njegove opstojnosti na svojoj zemlji, uzimajući u obzir da je od 15. kolovoza 1990. godine ta izuzetno vrijedna kulturna baština Republike Hrvatske postala predmetom svjesnog i sustavnog uništavanja od strane Jugoslavenske armije, Republike Srbije i Crne Gore,
utvrđujući da su štete nanesene kulturnoj baštini Hrvatske ogromne, a proces obnove dugotrajan, uvažavajući obveze iz međunarodnih konvencija o zaštiti kulturne baštine kao dio međunarodnih obveza Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na temelju članka 52. Ustava Republike Hrvatske i članka 138. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, na Skupnoj sjednici svih vijeća 5. lipnja 1992., donio je

REZOLUCIJU
o obnovi Hrvatske kulturne baštine

I.

 1. Sabor Republike Hrvatske svjestan šteta koje su nanesene kulturnim dobrima hrvatskog naroda, koje predstavljaju istovremeno i štetu nanesenu kulturnoj baštini cijelog čovječanstva, odlučuje se za potpunu i sveobuhvatnu obnovu i sanaciju spomenika kulture koji su uništeni ili oštećeni barbarskom agresijom protiv Hrvatske.
 2. Sabor Republike Hrvatske osigurat će da u politici državnog proračuna obnova spomenika kulture dobije jedno od prioritetnih mjesta i odgovarajućom politikom stvorit će povoljne financijske i kreditne uvjete u svrhuobnove spomeničkog fonda kao i svrhu daljnjeg istraživanja zaštite, prezentacije i korištenja spomenika kulture, bilo da je u pitanju privatno ili državnog vlasništvo.
 3. Sabor Republike Hrvatske podržavat će i poticati statusni i stručni razvoj službe zaštite spomenika kulture, njezino odgovarajuće ustrojavanje i osposobljavanje, te će poticati i skrbiti o svim projektima u svezi s obnovom kulturne i spomeničke baštine.


II.

 1. Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu Republike Hrvatske da osigura djelotvornu; pravnu, stručnu, administrativnu i svekoliku drugu pomoć svim čimbenicima u obnovi i sanaciji kulturne baštine.
 2. Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu Republike Hrvatske da predloži donošenje propisa iz područja poreza, carinske i financijsko-kreditne regulative, koji će stimulirati i omogućiti što bržu obnovu i sanaciju spomenika kulture.
 3. Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu Republike Hrvatske da inicira, podrži i provodi kadrovsko jačanje i osposobljavanje svih znanstvenih i stručnih institucija koje rade na obnovi i sanaciji kulturne baštine.
 4. Sabor Republike Hrvatske nalaže Vladi i svim resornim ministarstvima da prilikom izrade zakonskih i podzakonskih akata u njih ugraduju pogodnosti u svezi s obnovom i sanacijom spomenika kulture, vodeći računa o tome da će i reprivatizacija nekretnina koje su proglašene spomenicima kulture imati posebno značenje za dotok i domaćeg i inozemnog kapitala u obnovi.
 5. Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu Republike Hrvatske i druge znanstvene i stručne institucije da pokrenu inicijativu za uključivanje međunarodnih organizacija, vlada prijateljskih zemalja i njihovih znanstvenih institucija i drugih zainteresiranih u svijetu u projekt obnove Hrvatske kulturne baštine.


III.

 1. Sabor Republike Hrvatske obvezuje državne organe na svim razinama, službu zaštite spomenika kulture, prostorno-planske institucije, projektne biroe, građevinske organizacije i druge službe da maksimalnom suradnjom pridonesu svrhovitoj i najracionalnijoj sanaciji i obnovi kulturne baštine.
 2. Sabor Republike Hrvatske obvezuje državne organe na svim razinama da osiguraju privremeni smještaj stanovnika i obavljanje djelatnosti u slučajevima neophodne duže stručne intervencije prilikom obnove ili sanacije oštećenih dijelova kulturne baštine, uz strogo kontrolirani status i rokove privremenih smještajnih rješenja.


IV.

 1. Za provedbu ove Rezolucije obvezuje se Vlada Republike Hrvatske.
 2. Vlada Republike Hrvatske godišnje će izvještavati Sabor Republike Hrvatske o ostvarivanju ove Rezolucije.
 3. Dinamiku i intenzitet provođenja pojedinih mjera iz Rezolucije odredivat će materijalne mogućnosti Republike Hrvatske.
 4. Vlada Republike Hrvatske vodit će brigu i organizirati poslove u svezi s osiguranjem sredstava na međunarodnoj razini namijenjenih obnovi Hrvatske kulturne baštine.
 5. Ova Rezolucija stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", i primjenjivat će se izravno, kao i kroz zakonodavstvo s područja zaštite spomenika kulture, zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.


Klasa: 612-01/92-02/08
Zagreb. 5. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti