POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - aspekti prava - jedinstveni nastavni plan ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 13. srpnja 1992. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Odbija se kao neosnovana žalba Grbić Bernarda iz Zagreba, Sokolgradska 63, podnesena protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske, Klasa: 013-03/91-01/05 Urbroj: 56605-92-Pz-11 od 9. srpnja 1992. godine.
  2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Rješenjem navedenim u izreci odbijen je prigovor Grbić Bernarda protiv rješenja Izborne jedinice LIII od 7. srpnja 1992. kao neosnovan, jer navodima njegova prigovora nije osporena okolnost iz tog rješenja o tome da uz prijavu kandidata Bernarda Grbića nije podneseno ovjereno očitovanje o prihvaćanju kandidature za predloženog njegova zamjenika. Bernard Grbić podnio je ovom Sudu žalbu protiv rješenja navedenog u izreci. Žalba je uložena u roku. U žalbi se ističe da Izborna komisija Republike Hrvatske - ne uvažavajući razloge zbog kojih nedostaje spomenuto očitovanje predloženog zamjenika - dovodi u pitanje ustavnu slobodu i prava, pa time i pravo predlaganja, iz čl. 3. i 14. ustava Republike Hrvatske. Žalba nije osnovana. Prema odredbama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 27/92), zastupnici imaju zamjenike koji preuzimaju njihovu dužnost u slučajevima ako se stekne jedan od uvjeta za prestanak mandata zastupnika prije isteka vremena na koje je izabran (članak 9. st.1), a zamjenici zastupnika biraju se, zajedno sa zastupnicima, na način određen tim zakonom (čl. 9. st. 2). Zbog takvog značaja zamjenika kandidata, temeljem čl. 15. st. 2. navedenog zakona prema Obvezatnim uputama br. V/1 Izborne komisije Republike Hrvatske od 1. srpnja 1992. godine - obveza prilaganja ovjerenog potpisa na očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature odnosi se, ne samo na kandidate koji se biraju pojedinačno u izbornoj jedinici, nego isto tako i na njihove zamjenike.
Stoga, žalbeni navod žalitelja da je pobijanim rješenjem dovedena u pitanje ustavna sloboda i pravo predlaganja kandidata za Sabor Republike Hrvatske nije osnovan. Naime, te slobode i prava ostvaruju se upravo u skladu s izbornim zakonima koji razrađuju načela izbornog sustava iz Ustava Republike Hrvatske. Budući da iz žalbenih navoda ne proizlazi da je tvrdnja o nedostajanju ovjerenog potpisa na očitovanje zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature netočna, valjalo je primjenom članka 57. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92, 27/92) - riješiti kao u izreci.
Broj: U-VII-191/1992.
Zagreb, 13. srpnja 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti