POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - aspekti - statut komisije za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici 13. srpnja 1992. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Odbija se žalba Hrvatske stranke prava podnesena protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske, Klasa 013-03/92-01/05, Urbroj 56605-92-PZ-6, od 9. srpnja 1992. godine.
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Rješenjem Izborne komisije Republike Hrvatske, navedenim u dispozitivu, odbijen je prigovor - zahtjev Hrvatske stranke prava da se na državnoj listi kandidata za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske koje je predložila stranka zamijene redni brojevi dva kandidata. Kandidat pod rednim brojem 18, Branko Baša trebao je, prema tom zahtjevu, zamijeniti mjesto s kandidatom Damirom Štimac koji je na listi pod rednim brojem 46.
Zahtjev je odbijen uz obrazloženje da se nakon objavljivanja državne liste predloženih kandidata redoslijed kandidata ne može mijenjati.
Protiv tog rješenja Hrvstska stranka prava pravodobno je uložila žalbu u kojoj iznosi da se njen prigovor, ustvari zahtjev, odnosio na ispravak omaške u prijedlogu Iiste do kojeg je došlo prilikom njegovog prijepisa. Žalitelj smatra da je takav ispravak trebalo dopustiti. Žalba nije osnovana. Sud je u postupku utvrdio da je zahtjev za ispravak prijedloga državne liste ustvari zahtjev za izmjenu redoslijeda kandidata utvrđenog u listi, i da je podnesen nakon isteka roka za podnošenje prijedloga liste utvrđenog odredbom članka 15. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92). Zahtjev je, naime, podnesen 9. srpnja 1992. godine, a
rok za podnošenje prijedloga kandidata bio je 6. srpnja 1992. godine. Stoga je Izborna komisija Republike Hrvatske primjenorn navedene odredbe kao i odredbe stavka 3. istog članka kojim je utvrđeno da se prijedlogom liste određuje i redoslijed kandidata, valjano odbila prigovor žalitelja.
S obzirom na izneseno Sud smatra da osporenim rješenjem nisu povrijeđena zakonska prava žalitelja, pa je riješio kao u dispozitivu.
Broj: U-VII-190/1992.
Zagreb, 13. srpnja 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti