POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - popisi pravilnika - pravilnik o vodama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. ožujka 1992, Vijeća pćina 26. ožujka 1992. i Drustveno-političkog vijeća 26. ožujka 1992.

Broj: PA4-11/1-92.
Zagreb, 31. ožujka 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tudman, v. r.ZAKON
o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republike i Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

Članak 1.
U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine, br. 73/91) iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:
"Članak 5a.
Obračunati porez iz plaća novouposlenih radnika ne plaća se i ustupa se poslodavcu pod uvjetima:
- da je novouposleni radnik prije zapošljavanja bio prijavljen Zavodu za zapošljavanje i primao novčanu naknadu za nezaposlene:
- da je novouposleni radnik prije zapošljavanja bio prijavljen Zavodu za zapošljavanje, a nije ostvario pravo na novčanu naknadu ali je na zaposlenje čekao duže od 36 mjeseci, i
- da je novouposleni radnik zaposlen u poduzeću i kod druge pravne i fizičke osobe koja obavlja djelatnost razvrstane po granama od 1 do 11 Jedinstvene klasifikacije djelatnosti.
Porez iz plaća novouposlenih radnika ne plaća se u razdoblju od 12 mjeseci od dana zaposlenja.
Novouposlenim radnikom smatra se radnik s kojim je zasnovan radni odnos poslije stupanja na snagu ovoga zakona i kojim se povećava postojeći broj zaposlenih radnika na dan stupanja na snagu ovog zakona.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. i 3. ovoga članka pravna i fizička osoba dužna je dostaviti nadležnom organu prilikom prve isplate plaće novouposlenom radniku.
Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza iz plaća iz ovoga članka ne odnosi se na novouposlene radnike kod pravnih i fizičkih osoba koje su oslobođene plaćanja poreza na dobit za prvu godinu rada, odnosno dvije godine na otocima."

Članak 2.
U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi: "Porez iz neto plaća plaća se po sljedećim stopama:
_ ______________________________
Na poreznu osnovicu Plaća se Plaća se na osnovicu
preko do hrvatskih preko do
hrvatskih dinara dinara + % hrvatskih dinara
_ ______________________________
15.000 4,5
15.000 25.000 675 + 9,0 15.000 25.000
25.000 35.000 1.575 + 15,0 25.000 35.000
35.000 50.000 3.075 + 25,0 35.000 50.000
50.000 65.000 6.825 + 35,0 50.000 65.000
65.000 80.000 12.075 + 40,0 65.000 80.000
80.000 100.000 18.075 + 45,0 80.000 100.000
100.000 120.000 27.075 + 50,0 100.000 120.000
120.000 140.000 37.075 + 55,0 120.000 140.000
140.000 160.000 48.075 + 60,0 140.000 160.000
160.000 180.000 60.075 + 65,0 160.000 180.000
180.000 73.075 + 70,0 180.000
_ ________________________________

Iznimno. od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, porez iz neto plaća i to iz plaća, mirovina i invalidskih primanja do visine od 10.000 dinara plaća se po stopi od 1%.
Roditelju koji sam uzdržava više od dvoje djece, pri isplati neto plaće, vraća se dio progresivnog poreza iz neto plaće i to po svakom djetetu 20%.
Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da, na prijedlog ministra financija, ovisno o gospodarskim kretanjima i rastu plaća, usklađuje visinu osnovica i stopa iz stavka 2. ovoga članka".

Članak 3.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1992. godine.

Klasa: 410-19/92-01/02
Zagreb; 26. ožujka 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti