POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - popisi pravilnika - ispravak izmjene dopune ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 271. stavka 1. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. rujna 19s2. godine, donio je
ODLUKU
o stručnoj službi Sabora Republike Hrvatske
I.
Ovom Odlukom osniva se Stručna služba Sabora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stručna služba) i uređuje njen djelokrug, osnove unutarnjeg ustrojstva te ovlaštenja i odgovornosti rukovoditelja.
II.
Stručna služba obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove u vezi s radom Sabora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sabor) a osobito poslove koji se odnose na: sazivanje i održavanje sjednica domova Sabora izradu nacrta zaključaka, izvješća i zapisnika, izaradu nacrta akata (zakona, odluka, deklaracija, zaključaka, rezolucija) koje donosi Sabor ili radno tijelo Sabora; izradu ili sudjelovanje u izradi referata, izvješća i bilježaka te stručnu obradu materijala radi pripreme zastupnika za sudjelovanje u radu Sabora i radnih tijela Sabora; razmatranje prijedloga akata upućenih Saboru, glede njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom Republike Hrvatske. Stručna služba obavlja stručne i druge poslove i za Izbornu komisiju Republike Hrvatske i Komisiju za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava. Za obavljanje određenih poslova i stavka 1. ove točke Sabor može imati i zajedničke stručne službe s Uredom predsjednika Republike i Vladom Republike Hrvatske.
III.
Poslovi i zadaće Stručne službe obavljaju se u organizacijskim jedinicama.
IV.
Stručnom službom Sabora rukovodi tajnik Sabora. Tajnik Sabora organizira i usklađuje rad Stručne službe i odgovoran je Saboru za stručni, djelotvorni i pravodobni rad Stručne službe.
V.
Tajnik Sabora ima, u odnosu na Stručnu službu Sabora položaj funkcionara koji rukovodi radom ministarstva, odnosno drugim organom državne uprave. Tajnik Sabora ima zamjenika. Zamjenik tajnika Sabora zamjenjuje tajnika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. Tajnik Sabora ima pomoćnike. Pomoćnike tajnika Sabora imenuje Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove, na prijedlog tajnika Sabora.
VI.
Najsloženiji poslovi i zadaće Stručne službe povjeravaju se djelatnicima koje imenuje, na prijedlog tajnika Sabora, Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Sabora utvrđuju se rukovodeći djelatnici te njihovi poslovi i zadaće.
VII.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizacija radnih mjesa u Stručnoj službi Sabora utvrđuju se poslovi koje obavljaju organizacijske jedinice i radne jedinice u sastavu organizacijskih jedinica; programiranje i planiranje rada; ovlaštenja i odgovornosti djelatnika u obnašanju poslova; prava i obveze djelatnika i sistematizacija radnih mjesta sa brojem izvršitelja.
VIII.
Tajnik Sabora uskladit će pravilnik iz točke VII. ove Odluke, s odredbama ove Odluke, u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.
IX.
Imenovani djelatnici i djelatnici dosadašnje Stručne službe nastavljaju radom u Stručnoj službi do njihovog raspoređivanja prema aktu iz točke VII. i VIII. ove Odluke. Na djelatnike Stručne službe koji ne budu imenovani, odnosno raspoređeni, u smislu Zakona o upravi, primjenjuju se odredbe članka 381. do 383. Zakona o upravi i drugi odgovarajući propisi.
X.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Stručnim službama Sabora republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/83.).
XI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 021-03/92-01 /05
Zagreb, 24. rujna 1992.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti