POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - polazni pregledi - naputak za umjeravanje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika
Proglašavam Zakon o utvrdivanju plaće i drugih primanja dužnosnika, koji je donio Zastupnički dom SaboraRepublike Hrvatske na sjednici 25. rujna 1992.
Broj : PA4-69/ 1-92.
Zagreb, 25. rujna 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika
Članak 1.
Ovim Zakonom uređuje se način utvrđivanja plaće i drugih primanja dužnosnika.
Članak 2.
Sabor Republike Hrvatske odlukom će propisati mjerila za određivanje plaće i drugih primanja koja pripadaju predsjedniku Republike Hrvatske.
Članak 3.
Sabor Republike Hrvatske odlukom će propisati mjerila za određivanje plaće i drugih primanja koja pripadaju sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Sabor Republike Hrvatske odlukom će propisati mjerila za određivanje plaće i drugih primanja za dužnosnike koje imenuje i razrješava Sabor i njegovo radno tijelo, osim dužnosnika iz Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92.).
Sabor Republike Hrvatske odlukom će propisati mjerila za određivanje plaće i drugih primanja za suce i druge nositelje pravosudnih dužnosti.
Članak 4.
Vlada Republike Hrvatske odlukom će propisati mjerila za određivanje plaća i drugih primanja za predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednike Vlade Republike Hrvatske, ministre i druge članove te druge dužnosnike koje imenuje i razrješava Vlada, time da najviše određena plaća ne može preći iznos plaće predsjednika Sabora Republike Hrvatske.
Članak 5.
Predsjednik Republike Hrvatske odlukom će propisati mjerila za određivanje plaće i drugih primanja za dužnosnike koje, na temelju članka 106. Ustava Republike Hrvatske, imenuje i razrješava predsjednik.
Članak 6.
Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom će propisati mjerila za određivanje plaće i drugih primanja za dužnosnike koje imenuje i razrješava Ustavni sud.
Članak 7.
Dužnosnici iz članka 2. do 6. ovoga Zakona nakon isteka mandata, odnosno prestanka obavljanja dužnosti imaju pravo primati plaću koja im je određena tim odlukama kroz vrijeme od šest mjeseci, odnosno još šest mjeseci ako u tom vremenu stječu pravo na mirovinu.
Pravo iz stavka 1. ovoga članka dužnosnik ne može koristiti:
- ako je navršio 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života, ili ako u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka navrši te godine osiguranja i života;
- ako zasnuje radni odnos.
Članak 8.
Dužnosnici koji su prema Zakonu o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Socijelističke Republike Hrvatske, Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske, Ustavni sud Hrvatske i Izvršno vijeće Sabora ("Narodne novine", br. 19/90.), ostvarili plaću prema odredbi članka 8. toga Zakona, ostvaruju plaću prema koeficijentima koji su važili u trenutku isteka mandata odnosno prestanka obavljanja dužnosti.
Članak 9.
Do donošenja odluka iz članka 2. do 6. ovoga Zakona ostaje na snazi Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske i utvrđivanju osobnih dohodaka članova tijela koje imenuje predsjednik Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 42/90., 43/90., 48/90., 14/91., 22/92. i 28/92.).
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske, Ustavni sud Hrvatske i Izvršno vijeće Sabora "Narodne novine", br.19/90.), a njegove odredbe članka 5 i 11. primjenjivat će se do donošenja odluka iz članka 2. do 6. ovoga Zakona.
Članak 11.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa:120-02/92-01 / 19
Zagreb, 25. rujna 1992.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti