POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - polazna osnova - zakon o zakladi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabora dana 27. ožujka 1992. godine, donio je slijedeće
ZAKLJUČKE

  1. Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o radu Vlade Republike Hrvatske u 1991. godini. Sabor ujedno odaje priznanje Vladi Republike Hrvatske sto je u teškim uvjetima, kakvi su vladali u 1991., uspjela organizirati obranu zemlje, zbrinuti prognanike i izbjeglice, osigurati funkcioniranje pravne države, i, premda uz velike poteškoće, spriječiti veći pad proizvodnje i održati redovno snabdijevanje stanovnistva. Osobito su značajni bili napori Vlade usmjereni na tumačenje političkih stavova i afirmaciju Republike Hrvatske u inozemstvu sto je dovelo do njenog međunarodnog priznanja.
  2. Sabor Republike Hrvatske potvrduje svoj Zaključak br. 5. od 4. prosinca 1991. i podržava dolazak mirovnih snaga Ujedinjenih naroda (UNPROFOR) u skladu s planom C. Vancea i Rezolucijama Vijeća sigurnosti. Istodobno zahtijeva od svih djelatnika državne vlasti da u okviru svojih ovlastenja uspostave suradnju i pruže svu potrebitu pomoć pripadnicima UNPROFOR-a.
  3. Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu da u pregovorima s predstavnicima UNPROFOR-a stiti interese Republike Hrvatske u pogledu njenog suvereniteta, sigurnog i brzog povratka prognanika i izbjeglica u njihove domove i osiguranja državnih granica. Potrebno je ostvariti sto bržu normalizaciju stanja u kriznim područjima, a time i uvjete za odlazak jedinica i pripadnika UNPROFOR-a.
  4. Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu da ga redovito izvjestava o aranžmanu između zapovjednistva UNPROFOR-a i hrvatskih vlasti o statusu i razmjestaju pripadnika i jedinica UNPROFOR-a na području Republike Hrvatske.
  5. Sabor Republike Hrvatske podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i demokratski izraženu volju njenih građana na referendumu 29. veljače i 1. ožujka 1992. da se Bosna i Hercegovina konstituira kao samostalna i suverena država i da kao takva bude međunarodno priznata. Podržava se, također, nastojanje da se unutrašnji odnosi u Bosni i Hercegovini urede na miran način putem pregovora triju suverenih nacionalnih zajednica, a u okviru Mirovne konferencije u Bruxellesu.
  6. Podržavajući zaključak Odbora za vanjsku politiku od 26. ožujka 1992., Sabor Republike Hrvatske poziva Vladu, odnosno predsjednika Republike da sto prije prizna Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu i suverenu državu i na taj način pridonese sto bržem razrješenju sadašnje krizne situacije u toj republici.
  7. Sabor Republike Hrvatske utvrđuje da je zbrinjavanje prognanika i izbjeglica, te stvaranje uvjeta za njihov siguran povratak u domove iz kojih su prognani, prioritetan zadatak svih organa vlasti Republike Hrvatske. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da izradi cjelovit Program za povratak prognanika i obnovu njihovih kuća i imanja, kao i da predloži donošenje zakona o financiranju obnove, te da osigura uvjete kako bi se paralelno s razmjestajem pripadnika jedinica UNPROFOR-a. na područjima na kojima će biti stacionirane omogučilo oživljavanje proizvodnje.
  8. Sabor Republike Hrvatske utvrđuje da se proces pretvorbe drustvenog vlasnistva s obzirom na dosadašnje rezultate i dinamiku ne odvija prema očekivanjima, te da ima nagovjestaja kako zbog zastoja u pretvorbi i nedovoljne kontrole dolazi do raznih oblika zloupotreba. Sabor obvezuje Vladu, a napose Agenciju za restrukturiranje i razvoj da sa većom pažnjom prati proces pretvorbe i da istodobno pripremi sve potrebne zakonske i druge propise koji će nakon 30. lipnja 1992. omogućiti efikasno gospodarenje imovinom nad kojom do toga roka nije izvršena pretvorba. Zbog izuzetne važnosti ovoga pitanja Sabor Republike Hrvatske osniva Komisiju za praćenje pretvorbe drustvene imovine i zadužuje je da o svom radu redovito izvjestava Sabor. Članovi Komisije su sljedeći zastupnici: Mato Arlović, Antun Cerin, Darko Hrastovac, Ivan Hren, Velimir Ivanko, Ivan Juroš, Anton Katunar, Ivan Kolak, Stanko Kovač, Ivan Matija, Miloš Petrović, Vladimir Veselica i Miljenko Žagar. Mandat ove Komisije traje godinu dana od dana osnivanja.
  9. Sabor Republike Hrvatske još jednom izražava veliku zahvalnost svim onim nebrojenim znanim i neznanim pojedincima, ustanovama i organizacijama, a napose hrvatskim iseljenicima na nesebičnoj humanitarnoj i drugoj pomoći koju pružaju Hrvatskoj. Ta je pomoć omogućila da Hrvatska ne samo lakše prebrodi ekonomske i socijalne poteškoće s kojima je suočena, nego i da u vrijeme otvorene i barbarske agresije na Republiku Hrvatsku bude obrambeno sposobnija.

Klasa: 022-03/92-02/01
Zagreb, 27. ožujka 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti