POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - arhiva i nadzor - uredba o posebnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 24. lipnja 1992. godine, donio je
ODLUKU

  1. Odbija se ustavna tužba D. i M. J. iz Punta podnijeta protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske, br. Us-4714/91-7, od 27. veljače 1992. godine.
  2. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
U ustavnoj tužbi navedenoj u izreci Odluke tužitelji navode da im je presudom Upravnog suda Republike Hrvatske, broj Us-4714/91-7, od 27. veljače 1992. godine, povrijeđeno njihovo ustavno pravo iz članka 19. Ustava Republike Hrvatske, prema kojem pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu, a da citirana presuda Upravnog suda Republike Hrvatske to nije jer je u postupku pred Upravnim sudom ukazivano na povredu članka 87. Zakona o upravnom postupku u postupku pred prvostepenim organom, a Upravni sud se na to nije obazirao, što je iz presude i vidljivo.
U prethodnom postupku Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da su ispunjeni uvjeti za podnošenje ustavne tužbe, utvrđeni članom 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91). Ustavna tužba podnijeta je Sudu u roku od mjesec dana od dana kada su tužitelji primili spomenutu presudu Upravnog suda, a i pravni put - relevantan za pravnu stvar je iscrpljen.
Ispitujući osnovanost spomenute ustavne tužbe Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio je da ne postoje razlozi zbog kojih je tužba podnesena, odnosno da tužiteljima nije povrijeđeno ustavno pravo iz članka 19. Ustava Republike Hrvatske. Ovo iz slijedećih razloga: U konkretnom slučaju tužba podnositelja ustavne tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske protiv rješenja Skupštine općine Krk. Komisije za uzimanje i davanje na korištenje građevinskog zemljišta, Klasa: UP/l-944-05/9001/37, radi proglašenja ništavim rješenja o deposedaciji, odbijena je jer je Upravni sud utvrdio da nije na zakonu osnovana.
Uvidom u spis Skupštine općine Krk, br. UP/I-944-05/90-01/37, Ustavni je sud utvrdio da postoji uredna dostava svih rješenja Skupštine općine Krk, a da se podnositelji ustavne tužbe ni u jednoj fazi postupka nisu žalili na okolnost povrede članka 87. Zakona o upravnom postupku. S obzirom da razlozi odbijanja tužbe iz obrazloženja presude Upravnog suda Republike Hrvatske ne ukazuju na povredu članka 19. Ustava Republike Hrvatske. Sud je odlučio kao u izreci.
Broj: U-III-126/1992
Zagreb, 24. lipnja 1992.
USTAVNI SUDREPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti