POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - podzakonska pravila - zakon o autorskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Temeljem članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 264. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", br. 53/91), ministar prometa i veza donosi
NAREDBU
o visini naknade za upotrebu uređaja i usluga kontrole letenja na području Republike Hrvatske
1. Za upotrebu uređaja i usluga kontrole letenja avionski prijevoznik plaća naknadu Hrvatskoj upravi kontrole letenja ovisno o maksimalnoj registriranoj težini aviona prilikom uzlijetanja (MTOW) i dužini prijeđenog zračnog puta. Visina naknade iz stavka 1. ove točke obračunava se domaćim i stranim avionskim prijevoznicima u međunarodnom i domaćem zračnom prometu u US dolarima prema donjoj formuli
C = (D/100)*drugi korijen(MTOW/5) * F
C - visina naknade izražena: za strane i domaće prijevoznike u USD D - prijeđeni zračni put u kilometrima F - jedinica mjere = 41.43 MTOW - najveća dozvoljena težina zrakoplova u polijetanju izražena u tonama modela, odnosno serije odredenog tipa zrakoplova. Ako se u momentu fakturiranja ne raspolaže podacima o modelu odnosno seriji tipa zrakoplova, kao osnovica za obračunavanje naknade uzeti će se najveća dozvoljena težina svih modela tog tipa zrakoplova u prosjeku. Ta osnovica preračunava se najmanje jedanput godišnje. Ako operator obavijesti HUKL o posjedovanju više modela aviona istoga tipa, onda se kao uzorak za fakturiranje uzima prosjećna težina svih modela toga tipa.
1.2. Za potrebe zračnog prometa unutar teritorija Republike Hrvtske domaći prijevoznik plača naknadu u HRD po važećem srednjem tečaju USD Narodne banke Hrvatske na dan uplate. Prijeđeni put jednak je stvarno prijeđenom putu između dva hrvatska aerodroma.
1.3. Naknada za strane prijevoznike iskazuje se u USA dolarima.
1.4. Od naplate oslobođene su sljedeće kategorije letova: a) letovi pod vizuelnim uvjetima u sloju slobodnog letenja, b) letovi koji počinju i završavaju na istom aerodromu bez međutoćke slijetanja, c) letovi zrakoplova čija maksimalna težina je manja od 2 tone, d) letovi drevnim i vojnim zrakoplovima, ako svrha leta nije komercijalna, e) tražilaćki, spasilački i vatrogasni letovi, f) letovi u svrhu kalibraže uređaja kontrole letenja, dobivanja ili obnavljanja plovidbenosti zrakoplova.
1.5. Domaći korisnici dužni su uplatiti naknadu za obavljeni let u roku 15 dana po primitku fakture, a u istom roku primaju se i eventualni prigovori. Inozemni korisnici dužni su uplatiti naknadu za obavljeni let u roku 30 dana po primitku fakture, a u roku od t 5 dana primaju se i eventualni prigovori. U slučaju neplaćanja u roku, naplaćuju se propisane kamate.
1.6. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" s pravovaljanošću do 31. prosinca 1992. godine.
Klasa: 011-01 /92-02/39
Urbroj: 535 01-92-1
Zagreb, 28. rujna 1992.
Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti