POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - arhiva - ispravak odluke naslovi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91 i 53A/91) Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 13. siječnja 1992. godine donijela je
ODLUKU
o Republičkom fondu "Kralj Zvonimir"
I.
U sastavu Ureda za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrvatske djeluje;Republički fond "Kralj Zvonimir" za pruža.nje pomoći prognanicima i izbjeglicama.
II.
Naziv fonda je Republički fond "Kralj Zvonimir" (dalje: Fond) sa sjedištem u Zagrebu, Braće Oreški 14.
III.
Sredstva Fonda osiguravaju se:
- iz Proračuna Republike Hrvatske
- putem dobrovoljnih dinarskih i deviznih priloga građana, poduzeća i drugih pravnih i fizičkih osoba iz zemlje i inozemstva
- iz drugih izvora. Sredstva Fonda, dinarska i devizna, drže se na posebnom dinarskom i deviznom računu.
IV.
Fondom upravlja Upravni odbor Upravni odbor čine:
- predstojnik Ureda za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrvatske, kao predsjednik Upravnog odbora,
- glavni tajnik Ureda za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrvatske kao zamjenik predsjednika Upravnog odbora.
- svi članovi Upravnog vijeća Ureda za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrtratske,
- voditelj financijskog poslovanja Ureda za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrvatske. Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.
V.
Predsjednik Upravnog odbora predstavlja Fond i potpisuje akte koje donosi Upravni odbor: U odsutnosti predsjednika zamjenik ima pravo potpisati akte.
VI.
Pravilnikom kojeg donosi Upravni odbor Fonda, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, utvrđuju se kriteriji za dodjelu sredstava Fonda, vrsta i visina pomoći koja se može dodijeliti.
VII.
U skladu s pravilnikom iz točke VI. ove odluke voditelj financijskog poslovanja Ureda za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrvatske donosi odgovarajuća rješenja.
Protiv rješenja iz stavka 1. ove točke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana Uredu za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrvatske.
VIII.
Fond ima pečat okruglog oblika koji sadrži tekst: "Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, Republički fond "Kralj Zvonimir", Zagreb".
IX.
Stručne, tehničke i računovodstvene poslove obavlja Ured za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrvatske.
X.
Na primanja po ovoj odluci ne plaćaju se izravni porezi i doprinosi. Primanja po ovoj odluci ne utječu na ostvarivanje drugih socijalnih prava.
XI.
Rad Fonda je javan. Javnost rada Fonda osigurava se obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja o izvorima, visini i korištenju sredstava Fonda.
XII.
Rad fonda nadzire Vlada Republike Hrvatske. Upravni odbor dužan je o svom radu, izvorima, visini i dinamici ostvarivanja prihoda, te o utrošku sredstava podnositi izvješće Vladi Republike Hrvatske najmanje dvaput godišnje.
XIII.
Stupanjem na snagu ove odluke Fond preuzima prava, sredstva i obveze Republičkog fonda "Kralj Zvonimir" osnovanog u sastavu Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji.
XIV.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Republičkog fonda "Kralj Zvonimir" ("Narodne novine", broj 48/91). Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 402-09/91-01/02
Urbroj : 5030104-92-3
Zagreb, 14. siječnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti