POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - službene objave propisa - ispravak ispravka zakona ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 12. svibnja 1992. godine, donio je ovu

ODLUKA
Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-162/1991 od 12. svibnja 1992.

  1. Odbija se ustavna tužba J. D. iz Orebića, podnijeta protiv rješenja Okružnog suda u Dubrovniku, broj Gž 749/91-2 od 28. kolovoza 1991. godine.
  2. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".


Obrazloženje
U ustavnoj tužbi navedenoj u izreci Odluke tužiteljica navodi da je njezin prijedlog za osnivanje nužnog prolaza
- "radi prolaza i prijevoza motornim vozilima preko nekretnine 894, 880. 881 i 882 k. o. Orebić, a radi pristupa i u korist njezinih nekretnina, označenih kao čestice zemlje 890, 891. 892, 893, 896/2 i 896/3 k. o. Orebić" - odbijen rješenjem Općinskog suda u Korčuli, broj IR-45/90 od 31. svibnja 1991, koje je zatim potvrdeno rješenjem Okružnog suda u Dubrovniku, broj Gž 749/91-2 od 28. kolovoza 1991. godine. Smatra da joj je time - kako navodi - "povrijedeno njeno pravo vlasništva - ustavom utvrđeno pravo po članu 48. a u svezi s članom 3. Ustava Republike Hrvatske."
Uvjeti za podnošenje ustavne tužbe (članak 28. st. 2. i 3. i članak 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske - "Narodne novine", broj 13/91) u konkretnom su slučaju ispunjeni: tužba je podnijeta ovom Sudu u roku od mjesec dana od dana kada je tužiteljica primila spomenuto rješenje Okružnog suda u Dubrovniku, a i pravni put
- relevantan za pravnu stvar određivanja nužnog prolaza u izvanparnićnom postupku - je iscrpljen.
Ispitujući osnovanost spomenute tužbe, Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio je da ne postoje razlozi zbog kojih je tužba podnesena, odnosno da tužiteljici nije povrijeđeno njezino pravo vlasništva - ustavom zajamčeno pravo. Ovo iz slijedećih razloga:
U konkretnom slučaju prijedlog tužiteljice za osnivanje nužnog prolaza odbijen je u izvanparničnom postupku pred redovnim sudom.
Institut nužnog prolaza spada u režim služnosti, uređenih u čl. 6. i 49 - 60. Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima ("Službeni list", br. 6/80). Taj Zakon je Zakonom o preuzimanju Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima ("Narodne novine", br. 53/91) preuzet kao republički zakon (dalje: ZOVO).

Prema članku 6. ZOVO, na stvari na kojoj postoji pravo vlasništva može se zasnovati pravo služnosti uz uvjete određene zakonom.
Kad se radi o određivanju nužnog prolaza, relevantne su odredbe Zakona o nužnim prolazima od 6. travnja 1906. godine koje se - prema Zakonu o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine ("Narodne novine", br. 73/81) - primjenjuju kao pravna pravila. Odredbama tog Zakona, među ostalim, dani su kriteriji, odnosno pretpostavke pod kojima vlasnik ili posjednik nekretnine može ostvariti nužni prolaz preko tuđih nekretnina.
Da li su ispunjeni uvjeti za osnivanje nužnog prolaza ispituje, odnosno utvrđuje - u svakom konkretnom slučaju - sud u izvanparničnom postupku. To znači da osnivanje nužnog prolaza ovisi isključivo o njihovu ispunjenju.
U konkretnom slučaju Općinski sud u Korčuli proveo je odgovarajuće dokaze i utvrdio - što je naknadno spomenutim rješenjem potvrdio i Okružni sud u Dubrovniku
- da je prijedlog J. D. za osnivanje nužnog prolaza u cijelosti neosnovan, zbog čega ga je i odbio.
Stoga, u navedenom slučaju, ne radi se o povredi ustavom zajamčenog prava: prava vlasništva iz članka 48. Ustava Republike Hrvatske. To ustavno pravo, naime, ne omogućuje ostvarivanje nužnog prolaza uvijek i u svakom slučaju, već samo ovisno o ispunjenju za to propisanih pretpostavki.
Iz ovih razloga Ustavni sud Republike Hrvatske odlučio je kao u izreci.
Objava ove Odluke temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-162/1991.
Zagreb, 12. svibnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti