POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - službene objave - zakon o nacionalnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 12. svibnja 1992. godine, donio je ovo

RJEŠENJE
Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-128/1991 od 12. svibnja 1992.

1. Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba članka 13. st. 2. i članka 39. Odluke o davanju u zakup i korištenju poslovnog prostora ("Službeni glasnik" Grada Zagreba. br. 3/91).
3. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenom glasniku" Grada Zagreba.

Obrazloženje
Božidar Pastuović iz Zagreba, podnio je ovom Sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba navedenih u izreci ovog rješenja.
Osporenom Odlukom- kao što je izričito navedeno u njezinu članku 1. - "uređuju se način i uvjeti davanja u zakup, način korištenja, te uvjeti za raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora kojeg je vlasnik Grad Zagreb".
Ustavni sud Republike Hrvatske - razmatrajući sadržaj osporene Odluke - utvrdio je da ona nema karakter propisa iz članka 125. al. 2. Ustava Republike Hrvatske, pa da stoga ne može biti predmetom ustavnosudske ocjene.
Zakon o poslovnim zgradama i prostorijama ("Službeni list", br. 43/65, 57/65), preuzet kao republički zakon ("Narodne novine", br. 52/72), doduše omogučava općinskoj skupštini da, temeljem taksativno navedenih ovlaštenja (odredbe članaka 5, 6. i 46), uređuje određene odnose u oblasti korištenja poslovnog prostora, dakle da donosi akte opće obaveznog sadržaja (propisi) koji djeluju prema svima i odnose se na sve.
Medutim, donoseći osporenu odluku, Skupština Grada Zagreba nije uređivala odnose u oblasti poslovnog prostora temeljem navedenih zakonskih ovlaštenja, već kao zakupodavac poslovnog prostora kojeg je vlasnik Grad Zagreb, odnosno kao jedna od ugovornih strana koja javno obznanjuje način i uvjete davanja u zakup poslovnog prostora i njegova korištenja, te uvjete za raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora. Stoga, osporena Odluka takvog sadržsja nema karakter propisa.
Zbog toga odlučeno je kao u izreci ovogrješenja. Objava ovog rješenja u "Narodnim novinama" i u "Službenom glasniku" Grada Zagreba temelji se na odredbi
članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).

Broj: U-11-128/1991
Zagreb, 12. svibnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika sudac
Ante Jelavić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti