POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - podaci o propisima - odluka o prijamu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE
Na osnovi članka 29. stava 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br: 26/83, 5/86, 42/87. 34/89, 57/89. 40/90 i 9/91), i članka 6. točka 13.. Statuta Republičko fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. ožujka 1992. donosi
ODLUKU
o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice kao i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1992.

  1. Kada je stjecanje prava na porodićnu mirovinu uvjetovano uzdržavanjem satrat će se da član porodice nema vjastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje ako mu osnovica iz osobnog dohotka od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne premašuje iznos od 785 HRD godišnje ili ako mu drugi stalni prihod ne premašuje iznos od 515 dinara mjesečno. Ako član porodice osiguranika iz stava 1. ove točke osim katastarskog,prihoda ima i druge prihode, katastarski prihod dijeli se sa 7,85 a mjesečni iznos svih ostalih prihoda sa 5,15 pa akozbroj količnika ne premašuje 100 smatra se da član porodice nema vlastitog prihoda dovoljaog za uzdržavanje.
  2. Dio katastarskog prihoda od vlastitog poljoprivrednog imanja koji otpada na člana porodice za kojega se utvrđuje pravo na porodićnu mirovinu, izračunava se tako da se dijeli na sve članove poljoprivrednog domaćinstva srodnika koji žive na tom poljoprivrednom imanju.
  3. Ako član porodice osiguranika za kojega se utvrđuje pravo na porodičnu mirovinu živi i ostvaruje prihod na poljoprivrednom imanju srodnika, u vlastiti prihod toga člana porodice od poljoprivredne djelatnosti uračunat će se razmjerni dio katastarskog prihoda od toga poljoprivrednog imanja. Dio katastarskog prihoda koji u smislu stava 1. ove točke otpada na člana porodice, za kojega se utvrđuje pravo na porodičnu mirovinu, izračunava se tako da se katastarski prihod dijeli na sve članove poljoprivrednog domaćinstva srodnika koji žive na tom poljoprivrednom imanju i koji sudjeluju u privređivanju i trošenju ostvarenih prihoda bez obzira na stupanj srodstva.
  4. Smatrat će se da je osiguranik osigurao sredstva za uzdržavanje člana porodice, koji je živio izvan njegova domaćinstva, ako je redovito davao materijalna sredstva u prosjećnoj vrijedaosti od najmanje 735 HRD mjesečno,a drugi prihodi takvog člana porodice ne premašuju vislnu prihoda iz točke 1. ove Odluke.
  5. Smatrat će se da uzdržavanje nije prekinuto za vrijeme za koje je osiguranik, od kojega član porodice izvodi svoje pravo na porodičnu mirovinu, bio uslijed objektivnih okolnosti, bez svoje krivice, privremeno spriječen da stvarno uzdržava člana porodice.
  6. Ako kod korisnika porodične mirovine, kojemu je priznato pravo na porodičnu mirovinu na temelju utvrđenog uzdržavanja u smislu ove Odluke, naknadno nastanu promjene u imovnom stanju, uslijed kojih vlastiti prihodi premašuju iznose odredene ovom Odlukom primijenit će se odredba člana 137. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.
  7. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon. objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 142-13/92-01/961
Urbroj : 342-89-01/1-92
Zagreb, 10. ožujka 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti