POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - analiza zakona - program uzgoja ovaca ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj, zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 52/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. studenoga 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske
I.
Za obavljeni veterinarsko-sanitarni pregled životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, otpadne animalne tvari namijenjene utilizaciji, sjemena za umjetno osjemenjivanje i embrija i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest u prometu preko granice Republike Hrvatske, plaća se naknada.
1. Naknada za vagonske, kamionske, brodske, kontejnerske i zrakoplovne pošiljke životinja u prijevoznam sredstvu iznosi:
a) za pošiljke kopitara i papkara:
- pri izvozu, do 10 tona neto mase - 3.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 300.- HRD;
- pri uvozu, do 10 tona neto mase - 5.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 300.- HRD;
- pri provozu do 10 tona neto mase - 6.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 600.- HRD;
b) za pošiljke peradi, ptica, zečeva, kunića i divljači te majmuna za laboratorijske potrebe:
- pri izvozu i uvozu, do pet tona neto mase 3.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 300.- HRD;
- u provozu do pet tona neto mase - 6.000.- HRD, za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 600.- HRD;
c) za pošiljke jednodnevne peradi (pilića, puriča, guščića, pačića i dr.):
- pri izvozu i uvozu, do 10.000 komacla - 3.000.- HRD, a za svakih sljedećih započetih 1.000 komada povećava se za 300.- HRD;
- u provozu do 10.000 komada - 5.000.- HRD, a za svakih sljedećih zapo;etih 1.000 komada povećava se za 500.- HRD;
d) za pošiljke mesa:
- pri izvozu i uvozu do 10 tona mase - 6.000.- HRD, a za svaku sljedeću zapo;etu tonu povećava se za 600.- HRD;
- u provozu do 10 tona neto mase - ;6.000.- HRD; a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 600.- HRD;
e) za pošiljke mesnih proizvoda, masti, mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja, proizvoda od jaja, sjemena za umjetno osjemenjivanje, embrija, pošiljke riba, pčela i pčelinjih proizvoda, dudovih svilaca, žaba, puževa, školjki, kornjača i drugih gmazova i mekušaca i svih njihovih proizvoda, tehničke masti životinjskog podrijetla, brašna životinjskog podrijetla (mesnoga; mesno-koštanoga, krvnoga, ribljega, od perja, od rožine i dr.), mješavina za hranu za životinje koje sadrže sirovine životinjskog podrijetla, pošiljke koža, kosti, vune, dlaka, čekinja, grive; repova: rogova, kopita, papaka, životinjskih unutarnjih organa i životinjske tjelesne tekućine u prijevoznom sredstvu:
- pri izvozu i uvozu do 10 tona neto mase - 3-000.- HRD, a za svaku sljedeću tonu povećava se za 300.- HRD;
- u provozu do 10 tona neto mase - 6.000-- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 600.- HRD
osim za brodske i zrakoplovne pošiljke ako je cijelo prijevozno sredstvo jedna pošiljka naknada iznosi za svaku tonu 600.- HRD.
2. Naknada za komadne pošiljke životinja iznosi: a) za svako grlo krupnih životinja odnosno za svakih započetih 10 komada sitnih životinja ili 50 komada peradi ili ptica:
- pri izvozu i uvozu 1.500.- HRD,
- u provozu
2.000.- HRD;
b) za pošiljke iz točke 1. odredbe pod e) ove odluke:
- pri izvozu i uvozu do tri koleta - 1.750.- HRD, a za svako sljedeće koleto povećava se za 200.- HRD;
- u provozu do tri koleta - 2.000.- HRD a za svako sljedeće koleto povećava se za 200.- HRD.
Ukupna naknada za komadnu pošiljku ne može iznositi više od visine naknade za tu vrstu pošiljke ako bi se ona otpremala kao vagonska, kamionska, brodska ili zrakoplovna pošiljka.
3. Naknada za pse, mačke, majmune i druge pripitomljene divlje životinje osim životinja koje pripadaju cirkusu, po komadu odnosno pošiljci iznosi:
- pri izvozu i provozu 1.000.- HRD;
- pri uvozu 2.000.- HRD. Naknada za životinje koje pripadaju cirkusu naplaćuje se prema odredbama točke 1. i 2. ove odluke.
4. Naknada za pregled ostataka tovara nakon čišćenja broda odnosno tegljenice, iznosi 5.000. HRD po brodu odnosno tegljenici.
II.
Ako se međunarodnim ugovorom za pošiljku poljoprivrednih proizvoda pri izvozu traži dokaz da je podrijetlom s podruđja koje je slobodno od zaraznih bolesti koje bi se prometom navedenih proizvoda mogle prenijeti na druge životinje, naknada iznosi:

  1. za vagonske i kamionske pošiljke i za pošiljke u kontejnerima 3.000.- HRD;
  2. za brodske i zrakoplovne pošiljke 6.000.- HRD.

III.
Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka u provozu, iz podtočke 1. do 4. točke 1. ove odluke plaća se pri graničnom prijelazu kojim je pošiljka ušla u Republiku Hrvatsku.
Izuzetno od stavka 1. ove točke, ako za pošiljku u provozu nije uplačena naknada na graničnom prijelazu pri ulasku u Republiku Hrvatsku, ista se plaća na graničnom prijelazu pri izlasku, u visini naknada propisanih u odredbama podtočke 1. do 4. točke 1. ove odluke, uvećane za 100%.
IV.
Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka u provozu, pri pretovaru u lukama i zrakoplovnim pristaništima, određuje se u visini naknada propisanih u odredbama podtočke 1. do 4. točke 1. ove odluke, uvečane za 50%.
V.
Ako izvoznik, uvoznik ili vozar pravovremeno ne pripremi pošiljku za veterinarsko-sanitarni pregled, a pozove graničnog inspektora da pregleda pošiljku i ako radnik izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, izvoznik, uvoznik ili vozar dužni su za njegov izlazak platiti 5.000.- HRD po satu čekanja.
VI.
Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka iz podtočke 1. do 4. toćke 1. ove odluke koji se obavlja tijekom noći i u dane državnih blagdana i neradnih dana, povečava se za 50% od visine propisane naknade.
VII.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 63/91).
VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 322-01/92-01/07
Urbroj: 5030114-92-1
Zagreb, 13. studenoga 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti