POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - samostalni propisi - ispravak liste arbitara ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA SABORA

Na temelju članka 41. Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu ("Narodne novine", br. 18/92), Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske, na 24. sjednici, održanoj 2. lipnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU
o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna

I.
Za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove, određuje se visina dnevnice za službeno putovanje i visina naknada koje mogu isplaćivati dužnosnicima i djelatnicima prema važećim propisima.

II.
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji iznosi 1.000 hrvatskih dinara.
Troškovi noćenja, prema priloženom računu, priznaju se u punom iznosu. Troškovi noćenja u hotelu kategorije "de luxe", prema priloženom računu, priznaju se do visine cijene noćenja u hotelu "A" kategorije u istome mjestu.

III.
Naknada troškova odobrenog korištenjaautomobila u osobnom vlasništvu u službene svrhe - po prijeđenom kilometru iznosi 37 hrvatskih dinara.
Iznimno, kad troškove naknade snosi stranka u postupku, naknada se priznaje u visini 30% prodajne cijene litre benzina super-98 oktana.

IV.
Naknada za povećane stvarne troškove života za rad na terenu preko 30 dana - terenski dodatak, koji isključuje pravo na dnevnicu i naknadu za odvojeni život od obitelji, dnevno iznosi 1.000 hrvatskih dinara.

V.
Naknada za odvojeni život od obitelji, uz isključenje prava na dnevnicu za obavljanje službenih poslova u mjestu prebivališta obitelji, mjesečno iznosi 9.400 hrvatskih dinara.
Iznimno, naknada za odvojeni život od obitelji iznosi 50% određene visine naknade kad je korisniku naknade, po odobrenju nadležnog tijela, osiguran smještaj (u hotelu ili drugdje) na teret korisnika Državnog proračuna.

VI.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna ("Narodne novine", br. 22/82).

VII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 121-01/92-01/01
Zagreb, 2. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Administrativne komisije
Milan Kovač, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti