POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - sa komentarom - pravilnik o prijavi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, članka 35. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i članka 49. Zakona o financiranju javnih potreba ("Narodne novine", br. 58/90.), Sabor Republike Hrvatske na Skupnoj sjednici svih vijeća 4. lipnja 1992., donio je

ZAVRŠNI RAČUN
Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.
Završni račun Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu ("Narodne novine", br. 58/90. i 66/91.) sadrži:

ukupnu svotu planiranih prihoda 97.620,000.000 hrvatskih dinara
ukupnu svotu ostvarenih prihoda 83.298,568.351 hrvatskih dinara
ukupnu svotu izvršenih rashoda 83.298,568.351 hrvatskih dinara
manje ostvarene prihode od planiranih 14.321,431.649 hrvatskih dinara
manje izvršene rashode od planiranih 14.321,431.649 hrvatskih dinara
Članak 2.
Pregled izvršenja Bilance prihoda i rashoda Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu sastavni je dio završnog računa.

Članak 3.
Ovaj Završni račun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".


PREGLED IZVRŠENJA BILANCE PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1991. GODINU

I. PRIHODI

_ _____________________________
Broj Predviđeno Predviđeno
Prihodi Proračunom naknadnim Ostavreno
grupe računa izmjenama
računa
_ _____________________________
1 2 3 4 5 6
_ _____________________________
Prihodi od poreza iz dobiti
71. 710 porez na dobit pravnih i fizičkih osoba 7.700,000.000 4.000,000.000 4.210,637.868
ukupno grupa 71. 7.700,000.000 4.000,000.000 4.210,637.868
Prihodi od poreza iz plaća

72. 720 porez iz plaća djelatnika 20.150.000.000
17.670,000.000
18.042,526.056
720-1 porez iz neto plaća i drugih osobnih primanja ----- 1.800,000.000 2.291,660.644
ukupno grupa 72. 20.150,000.000
19.470,000.000
20.334,186.700

Prihodi od poreza na promet
proizvoda i usluga i poreza na promet
nekretnina i prava
73. 730 osnovni porez na promet proizvoda i usluga 31.300,000.000
30.618,000.000
33.215,176.741
735 porez na promet nekretnina i prava ----- 10,000.000 28,018.795
ukupno grupa 73. 31.300,000.000
30.628,000.000
33.243,195.536

Prihodi od taksa
75. 752 republičke sudske takse 50,000.000 450,000.000 409,976.832
ukupno grupa 75. 50,000.000 450,000.000 409,976.832
Prihodi od carina

76. 760 carina,uvozne takse i postojbe ----- 4.200,000.000 5.009,876.838
ukupno grupa 76. 4.200,000.000 5.009,876.838

Porezi po posebnim propisima,
prihodi koje ostvaruju korisnici
Državnog proračuna i ostali prihodi
77. 770 prihodi po posebnim propisima
(novčane kazne) 75,000.000 270,000.000 163,690.290
771 prihodi korisnika državnog proračuna 81,416.830 82,000.000 43,108.647
778 ostali prihodi 200,000.000 400,000.000 356,366.640
778-1 sredstva od obveznica Republike Hrvatske ----- 10.120,000.000
4.027,529,000
778-2 sredstva kredita od poslovnih banaka i
Narodne banke Hrvatske ---- 28.000,000.000
15.500,000.000
ukupno grupa 77. 356,416.830
38.872,000.000
20.090,694.577
ukupno prihodi 59.556,416.830
97.620,000.000
83.298,568.351
_ _____________________________

II. RASHODI
_ _____________________________
Broj Predviđeno Predviđeno
Rashodi Proračunom naknadnim Ostvareno
grupe računa izmjenama
računa
_ ______________________________
1 2 3 4 5 6
_ ______________________________
Sredstva za rad korisnika
Državnog proračuna
40. 400 sredstva za plaće djelatnika 17.643,085.423
24.619,820.059
24.329,863.838
401 sredstva za materijalne troškove 2.940,577.472 3.873,555.272 3.801,723.604
402 sredstva za amortizaciju 62,573.000 62,573.000 62.573.000
ukupno grupa 40. 20.646,235.895
28.555,948.331
28.194,160.442

Sredstva za posebne i druge
namjene korisnika Državnog proračuna
41. 410 sredstva za plaće dužnosnika i naknade
zastupnika 719,270.394 812,612.795 802,326.301
412 sredstva za naknade po osnovi otpremnina
zbog odlaska u mirovinu 20,000.000 20,000.000 19,999.999
415 sredstva za investicije u osnovna sredstva 417,100.000 1.279,000.000
1.049,000.000
416 sredstva za investicije u objekte i opremu
društvenog standarda 1.277,000.000 1.032,000.000 967,000.000
418 sredstva za ostale potrebe za rad korisnika
državnog proračuna 1.895,516.376 5.849,364.976 5.817,006.476
ukupno grupa 41. 4.328,886.770 8.992,977.771 8.655,332.776

Sredstva za obranu i samozaštitu
42. 420 sredstva za obranu i samozaštitu 220,000.000 20.365,000.000
20.365,000.000
ukupno grupa 42. 220,000.000 20.365,000.000
20.365,000.000

Sredstva za poticanje razvoja
i intervencije u gospodarstvu
43. 431 sredstva za kompenzacije, premije,
regrese i naknade 550,000.000 919,000.000 919,000.000
433 ostale potrebe i intervencije u gospodarstvu 15.404,400.000
25.866,900.000
14.002,772.240
ukupno grupa 43. 15.954,400.000
26.785,900.000
14.921,772.240
_ ______________________________
1 2 3 4 5 6
_ ______________________________
Prenesena sredstva drugim
društveno-političkim za-
jednicama
44 440 doprinos proračunu federacije 9.700,000.000
172,000.000
172,000.000
dopunska sredstva proračunima
općina 397,582.000 626,908.000 603,434.599
ukupno grupa 44. 10.097,582.000
798,908.000 775,434.599

Sredstva za društvene djelatnosti
45. 450 sredstva za odgoj i obrazovanje 923,000.000 1.235,512.000 1.235,512.000
451 sredstva za znanost 2.800,000.000 2.280,000.000 2.280,000.000
452 sredstva za kulturu 440,000.000 481,100.000 481,100.000
453 sredstva za šport 10,000.000 12,000.000 12,000.000
454 sredstva za socijalnu skrb 2.050,000.000 2.050,000.000 2.050,000.000
456 sredstva za zdravstvenu zaštitu 87,000.000 107,000.000 103,000.000
457 sredstva za mirovinsko i invalidsko
osiguranje 130,000.000 2.080,000.000 1.476,l00.000
458 sredstva za zaštitu boraca i vojnih
invalida 495,000.000 648,889.000 523,514.000
ukupno grupa 45. 6.935,000.000 8.894,501.000 8.161,226.000

Sredstva za ostale društvene potrebe
46. 461 sredstva za društvene i političke
organizacije 129,312.165 142,013.269 102,013.269
464 sredstva za uklanjanje posljedica
elementarnih nepogoda 850,000.000 1.018,000.000 978,047.943
ukupno grupa 46. 979,312.165 1.160,013.269 1.080,061.212

Izdvajanja sredstava rezervi
47. 470 izdvajanje u Stalnu rezervu Republike 100,000.000 170,000.000 170,000.000
ukupna grupa 47. 100,000.000 170,000.000 170,000.000

Ostali rashodi
48. 481 naknade za bankarske usluge i
troškove platnog prometa 15,000.000 15,000.000 6.905
482 otplata kredita i zajmova
društveno-političke zajednice 30,000.000 30,000.00 15,897.786
483 rashodi za obveze iz prethodne
godine 50,000.000 36,000.000 22,906.493
488 ostali rashodi (Tekuća rezerva
Proračuna) 200,000.000 1.815,751.629 936,769.898
ukupno grupa 48. 295,000.000 1.896,751.629 975,851.082
_ ______________________________
ukupno rashodi 59.556,416.830
97.620,000.000
83.298,568.351
_ ______________________________
Klasa: 400-06/92-01/01
Zagreb,4.lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan,v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti