POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - rh pregled - dodak i kolektivnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske. a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o unutarnjim poslovima

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o unutarnjim poslovima, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 4. lipnja 1992, Vijeća općina 4. lipnja 1992. i Vijeća udruženog rada 4. lipnja 1992.

Broj : PA4-45/ 1-92.
Zagreb, 9. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o izmjeni i dopuni Zakona o unutarnjim poslovima

Članak 1.
U Zakonu o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", br. 29/91. - pročišćeni tekst, 73/91. i 19/92.) iza članka 11. dodaje se novi članak 11a. koji glasi:
"Članak 11a.
Za obavljanje stručnih i drugih poslova u provođenju propisa i međunarodnih ugovora kojima se rješava o statusu i pravima stranaca i osoba bez državljanstva, osniva se Prihvatilište za strance (u daljnjem tekstu: Prihvatilište).
Prihvatilište ima položaj uprave u sastavu Ministarstva."

Članak 2.
U članku 75a., stavak 3. mijenja se i glasi:
"Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se zaštita može tražiti pred sudom nadležnim za sporove iz radnih odnosa".
Stavak 4. briše se.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona, postupci započeti prema članku 75a., stavku 3. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine". br. 29/91. - prečišćeni tekst, 73/91. i 19/92.), u kojima nije donijeta odluka, ustupit će se sudu nadležnom za sporove iz radnih odnosa.

Članak 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 200-01/92-01/02
Zagreb, 4. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti