POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - rh - opći uvjeti ugovora ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89.Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6.i 7.Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 4.lipnja 1992.
Vijeća općina 4.lipnja 1992.i Vijeća udruženog rada 4.lipnja 1992.

Broj : PA4-43/1-92.
Zagreb, 9.lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr.Franjo Tuđman, v.r.
ZAKON
o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

Članak 1.
U Carinskom zakonu ("Narodne novine", br.53A/91.) u članku 27. stavku 1. točka 12.) se mijenja i glasi:
"12) invalidne osobe - na ortopedska i druga pomagala koja neposredno služe kao zamjena za nedostajući, odnosno oštećeni organ, te na rezervne dijelove i potrošni materijal za uporabu tih pomagala koja unesu,uvezu ili prime iz inozemstva za osobnu uporabu.
Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da propiše uvjete za oslobađanje od plaćanja carine pri unosu, uvozu ili primanju osobnih automobila kao pomagala prema stavku 1.ove točke.
Povlastica iz stavka, 2.ove točke može se koristiti najviše jednom u razdoblju od pet godina.

Osobni automobili iz stavka 2. ove točke moraju biti posebno označeni, a u prometnu dozvolu tih automobila unosi se podatak da vozilo služi isključivo za prijevoz invalidne osobe.
Ako invalidna osoba, odnosno njezin roditelj ili staratelji osobni automobil proda, bez naknade ili na drugi način otuđi ili dade na uporabu drugoj osobi prije isteka roka od 5 godina od dana nabave, obračunat će se i naplatiti carina koje je ta osoba bila oslobođena u trenutku nabave automobila i kamata iz članka 248. Carinskog zakona.
Iza točke 12) dodaje se nova točka, koja glasi:
"12a) poduzeća i radnje specijalizirane za proizvodnju ortopedskih i drugih pomagala koja služe invalidnim osobama kao zamjena za nedostajući, odnosno oštećeni organ, te humanitarne i druge neprofitabilne organizacije - na uvoz reprodukcijskih materijala i dijelova koji se ne proizvode u zemlji, a koriste se u proizvodnji ortopedskih i drugih pomagala iz stavka 1. točke 12. ovoga članka, koja invalidnim osobama služe kao zamjena za nedostajući, odnosno oštećeni organ;".

Članak 2.
U članku 352. stavku 1. iza točke 6. dodaje se nova točka, koja glasi:
"7) ako na osnovi neistinite dokumentacije unese, uveze ili primi uz oslobađanje od plaćanja carine ortopedsko i drugo pomagalo, uključujući i osobni automobil kao pomagalo, te reprodukcijski materijal i dijelove namijenjene za proizvodnju ortopedskih i drugih pomagala koja invalidnim osobama služe kao zamjena za nedostajući, odnosno oštećeni organ (članak 27. točka 12. i 12a);
U dosadašnjoj točki 7) koja postaje točka 8), riječi u zagradi: "točka 4). zamjenjuju se riječima: "točka 4),12) i 12a).

Članak 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 413-01/91-01/07
Zagreb, 4. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl.iur.,v.r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl.ing.,v.r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija,v.r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan,v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti