POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - alineja - pravilnik o izvješćivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske
Proglašavam Zakon o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 5. studenoga 1992.
Broj: PA4-91/1-92.
Zagreb, 10. studenoga 1992.
predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tudman, v. rZAKON
o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske
Članak 1.
U Krivičnom zakonu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 25/77., 50/78., 25/84., 52/87., 43/89., 8/90., 9/91., 33/92. i 39/92.) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi: "Krivično zakonodavstvo Republike Hrvatske sačinjavaju ovaj Zakon, kao i krivično pravne odredbe u drugim zakonima Republike Hrvatske".
Članak 2.
U članku 3. stavak 8. i stavak 12. mijenjaju se i glase:
"(8) Pod izborima smatraju se izbori za zastupnike u Zastupnički dom i Županijski dom Sabora Republike Hrvatske, za predsjednika Republike, za odbornike u jedinicama lokalne samouprave, za članove upravnih odbora i nadzornih odbora u poduzećima i drugim pravnim osobama.
(12) Novac je kovani i papirnati novac koji je na temelju zakona u opticaju u Republici Hrvatskoj ili stranoj državi".
Članak 3.
U Glavi četvrtoj: OSNOVNE ODREDBE O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, podnaslov: "Izvršenje smrtne kazne" i članak 31. brišu se.
Članak 4.
U članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi: "Tko suprotno propisima o uporabi jezika i pisma uskrati ili ograniči građanima njihova prava služiti se određenim jezikom ili pismom kaznit će se zatvorom do jedne godine".
Članak 5.
U članku 109. stavku 1. riječi: "donijetih u republici ili pokrajini" brišu se. U stavku 2. riječi: "pokrajine ili zemlje" brišu se.
Članak 6.
U članku 157. stavku 2. riječi: "republićkim ili pokrajinskim" brišu se.
Članak 7.
U članku 182. stavku 2.. članku 183. stavku 1. i članku 184. stavku 2. riječi: "smrtna kazna" zamjenjuju se riječima: "kazna zatvora od dvadeset godina".
Članak 8.
U članku 2. stavku 2., članku 28., članku 30. stavku 1. i članku 34. stavku 1. riječi: "Krivični zakon Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima "Zakon o preuzimanju krivičnog zakona SFRJ ("Narodne novine", br. 53/91. i 39/92.)" u odgovarajućim padežima.
Članak 9.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Krivičnog zakona Republike Hrvatske.
Članak 10.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 370-02/92-01/05
Zagreb, 5. studenoga 1992.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti